Coalitie in Asten, Noord-Brabant

Gemeente Asten

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Onlangs ondertekende ook wethouder Janine Spoor de de 5 pijlers tegen eenzaamheid namens Asten.

Met behulp van het programma Eén tegen eenzaamheid worden de volgende aandachtspunten in Asten aangepakt:

  • Inzet op eenzaamheid onder jongeren;
  • Communicatie: meer bespreekbaar maken van eenzaamheid, taboedoorbreking.

Samen werken wij aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. In de gemeente Asten dragen onder andere de volgende acties en projecten hieraan bij:

  • ANWB Automaatje:

Met behulp van Automaatje kunnen inwoners zo veel en zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk leven. Daarvoor is het kunnen bereiken van het eigen sociale netwerk belangrijk. Juist dit blijkt soms lastig voor mensen die minder mobiel zijn.

  • Goed Voor Elkaar:

70+-ers inzicht geven in belang van een sterk netwerk en hen daar waar nodig helpen bij de opbouw hiervan.

  • Positieve gezondheid:

Benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. Onze partners binnen het sociaal domein worden hierin getraind.

  • Maatjesprojecten:

Inwoners met een persoonlijke hulpvraag worden gekoppeld aan een vrijwillig maatje. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet bij eenzaamheid.

  • Inzet van dorpsondersteuners:

Dorpsondersteuners zijn laagdrempelige aanspreekpunten in de wijk. Zij signaleren, activeren en informeren inwoners. Zij wijzen de weg naar de juiste hulp en ondersteuning en kijken hierbij ook zeker naar het (opbouwen van) informele netwerk.

  • Voorliggende dagbestedingen:

Dit zijn dagbestedingen voor ouderen die bijna volledig worden gedraaid door vrijwilligers. Deze dagbestedingen zijn voor inwoners die nog niet in aanmerking komen voor een indicatie maar wel laagdrempelig gebruik maken van een plek waar ze anderen kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld vanwege eenzaamheid of beginnende dementie).

  • Samenwerking binnen het Sociaal Netwerk Asten:

Binnen het Sociaal Netwerk Asten zijn zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties met elkaar verbonden. Het Sociaal Netwerk Asten is een platform om samen te werken aan verschillende thema’s in het Sociaal Domein.

Deelnemende organisaties

De gemeente Asten werkt in de bestrijding van eenzaamheid onder andere samen met Sociaal Team Asten, Onis Welzijn, LEVgroep, GGD Zuidoost Brabant, KBO, dorpsraden, Adviesraad Sociaal Domein, (sport)verenigingen en verschillende burgerinitiatieven.

Meer informatie

Contact

Lianne Grubben, Beleidsmedewerker Sociaal Domein, l.grubben@asten.nl of 0493-671212