Coalitie in Hardenberg, Overijssel

Gemeente Hardenberg

Gemeente Hardenberg is gestart met een kleine coalitie tegen eenzaamheid. Samen met een aantal partners willen we eenzaamheid onder de aandacht brengen onder een groot aantal partijen, zowel in het publieke als private domein. Het opzetten en uitbreiden van de coalitie moet leiden tot bewustwording, signalering en actie om eenzaamheid tegen te gaan. Het gaat met name om het zoeken naar en aangaan van lokale verbindingen.

Eenzaamheid is een onderwerp dat mij raakt, vanwege het verdriet en de pijn die het mensen kan geven. Helaas komt eenzaamheid ook in onze gemeente voor, onder alle leeftijden. Daarbij is het ook nog steeds een taboe, want wie durft te zeggen dat hij eenzaam is? – Wethouder Alwin te Rietstap

De gemeente sluit eind 2019 een ouderenakkoord met diverse partners, daaruit is onder andere de coalitie tegen eenzaamheid ontstaan. Het college heeft hierover een besluit genomen in augustus 2020. We willen dat mensen waardig ouder kunnen worden en eenzaamheid mag dit niet in de weg staan. Natuurlijk komt eenzaamheid niet alleen onder ouderen voor, daarom zal de coalitie zich richten op alle inwoners van de gemeente Hardenberg die, op welke wijze dan ook, eenzaamheid ervaren.

Deelnemende organisaties

  • Sociaal werk de Stuw
  • Maatschappelijk werk de Kern
  • Bibliotheek Hardenberg
  • Gemeente Hardenberg
  • Vericon Advies/Regiobank
  • Carinova
  • Ribw Overijssel

Contact

Natascha van Doesburg, Natascha.vanDoesburg@hardenberg.nl