Coalitie in Rijssen-Holten, Overijssel

Gemeente Rijssen-Holten

Programma

Sociaal Domein: “Één tegen eenzaamheid Rijssen-Holten”

Doelstellingen

 • Bewustwording
 • Signaleren
 • Meldpunt en doorverwijzen

Partners in Rijssen-Holten gaan voor een werkzame aanpak tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Daarom slaan verschillende partijen de handen ineen. Samen met organisaties, verenigingen en instellingen als welzijn- en zorgaanbieders, huisartsen, kerken, woningbouwcorporaties en vrijwilligersorganisaties is er een nota en actieplan opgesteld. De partijen hebben hun handtekening onder de nota en het actieplan gezet en werken samen aan bewustwording en het verspreiden van kennis, signalering en doorverwijzen om zo eenzaamheid in Rijssen-Holten tegen te gaan. Er zijn veel beleidsterreinen die die te maken hebben met eenzaamheid. Het is belangrijk dat deze beleidsterreinen met elkaar in verbinding zijn of worden gebracht.

Nota- actieplan ‘Één tegen eenzaamheid Rijssen-Holten’

De nota en het actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ is op 1 oktober 2018 ondertekend door verschillende organisaties, instellingen en verenigingen uit Rijssen-Holten. De nota en het actieplan beschrijven hoe deze partners samen nog succesvoller de eenzaamheid kunnen verminderen en tegengaan.

Deelnemende organisaties

 • Gemeente Rijssen-Holten
 • Rabobank Rijssen-Enter
 • Huisartsen Rijssen
 • ViaVie Welzijn
 • Diaconaal Netwerk
 • Pand 11 (jeugd- en jongerenwerk)
 • Evenmens
 • Mantelzorghulp
 • De Goede Woning
 • Viverion
 • ASD (AdviesRaad Sociaal Domein)
 • Bibliotheek Rijssen-Holten
 • Carint Reggeland
 • Zorgaccent
 • Thuisgenoten
 • Carinova
 • VraagRaak Rijssen-Holten/Sociaal VraagPlein
 • Tactus verslavingszorg
 • Impluz
 • Johan Frisoschool
 • Zozijn (Lochem/Holten)
 • KBO
 • PCOB ouderen
 • Parkgebouw
 • Abgar (Syr.Orthodoxe vereniging)
 • SSR (Turkse vereniging)
 • Teripang (Molukse stichting)
 • Cultuur Advies Raad (CAR)
 • Bakker Nijkamp

Acties en activiteiten tegen eenzaamheid

In Rijssen-Holten bestaan al verschillende initiatieven die erop gericht zijn eenzaamheid tegen te gaan. Deze acties en activiteiten richten zich zowel op jongeren als ouderen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Gericht op jongeren

 • Meer inzetten op een vroege, preventieve insteek in het basisonderwijs:
 • Trainingen Sociale Vaardigheden, Weerbaarheid, Rots & Water (groepsgericht)
 • Training Omgaan met Sociale Media
 • Workshops aan ouders (bijvoorbeeld leren kaders stellen en kinderen weerbaar opvoeden)
 • Skillzone: bij Pand 11 wordt sport ingezet om mensen uit alle lagen van de bevolking te verbinden

Gericht op ouderen

 • Senioren Op Eigen Kracht (SOEK), waarbij inwoners van 78 jaar en ouder uitgenodigd worden voor een gesprek bij hen thuis. SOEK is een samenwerkingsproject van ViaVie Welzijn en de gemeente.
 • De jaarlijkse GEBAKJESACTIE, georganiseerd door ViaVie Welzijn en een aantal partners in de Week van de Ontmoeting/Eenzaamheid
 • Voorliggende structurele groepsactiviteiten. Bijvoorbeeld de buurthuiskamers, koersbalgroepen, gezamenlijke eetactiviteiten (lunches, diners), creatieve doe-middagen en ouderensoos.
 • Incidentele voorliggende groepsactiviteiten. Bijvoorbeeld de midzomerrondritten, boerderijverlichtingstocht, bustocht naar de bollen, zomervakantie-activiteiten voor senioren, valentijnsmiddag en themabezoeken aan Rijssens Museum.
 • Aantal individuele diensten. Bijvoorbeeld de telefooncirkel, boodschappendienst, vervoersdienst, tuinonderhoud en hulp bij belastingformulieren en administratieve ondersteuning.

Contact

Contactpersoon: Anja Mulder

Telefoonnummer: 0548-854854 / 06-39657560

E-mail:  a.mulder@rijssen-holten.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over eenzaamheid op www.rijssen-holten.nl/eenzaamheid