Coalitie in Westland, Zuid-Holland

Gemeente Westland

Eén tegen eenzaamheid Westland

Beeldmerk Westland Een tegen eenzaamheidBijna de helft van de Westlanders voelt zich weleens eenzaam. Van jong tot oud, van rijk tot arm. Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Gemeente Westland zet de komende jaren stevig in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

De Westlandse aanpak

Strategie: eenzaamheid effectief aanpakken door sámen, duurzaam, via maatwerk te werken aan een andere manier van samenleven.

Hiervoor wordt ingezet op:

 • het vergroten van de kennis en bewustwording rondom eenzaamheid;
 • het sneller en beter signaleren van eenzaamheid;
 • het versterken van bestaande initiatieven o.b.v. drie pijlers:
  • Stimuleren van (betekenisvolle) ontmoetingen
  • Stimuleren van (betekenisvolle) bezigheden
  • Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling

Samenwerking

Samenwerking tussen verschillende partners speelt hierin een cruciale rol. De volgende organisaties worden in de aanpak betrokken:

 • gemeente, algemeen en vanuit alle onderstaande domeinen;
 • zelforganisaties, zoals ouderenbonden, cliënten- en patiëntenorganisaties;
 • ondernemers;
 • organisaties rond integratie, zoals asielzoekerscentra, Vluchtelingenwerk, reclassering;
 • organisaties rond schuld en armoede, zoals de gemeentelijke kredietbank en schuldhulpverleners;
 • zorg- en welzijnsorganisaties;
 • woningcorporaties & bouw;
 • kunst en cultuur, waaronder openbare bibliotheken en centra voor de kunsten;
 • geloofsgemeenschappen;
 • sport en bewegen, zoals sportscholen en -verenigingen;
 • onderwijs: lager, middelbaar en hoger onderwijs;
 • financiële sector, zoals banken.

Om het netwerk te versterken en kennis te delen, organiseren we twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst en verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. Daarnaast worden bij organisaties korte trainingen van een uur, anderhalf uur gegeven waarin op interactieve, praktische wijze ingegaan wordt op wat eenzaamheid is, hoe je het kunt herkennen en hoe je op laagdrempelige wijze het gesprek kunt aangaan.

Communicatie en campagnes

Vanuit het project wordt actief ingezet op communicatie om de kennis en bewustwording rond het thema eenzaamheid te vergroten en inwoners – zowel mensen die zich eenzaam voelen als mensen om hen heen – in beweging te krijgen.  Er zijn communicatiematerialen ontwikkeld om inwoners door te verwijzen naar meer informatie, steun en advies. Deze zijn actief verspreid en door het hele Westland zichtbaar. Op de website eenzaamheidwestland.nl is alle informatie rondom eenzaamheid en de aanpak ervan gebundeld. Daarnaast is – na een algemene bewustwordingscampagne in 2022 – in 2023 een online jongerencampagne ontwikkeld. Deze had tot doel om eenzaamheid onder jongeren onder de aandacht te brengen, jongeren die zich weleens eenzaam voelen te laten zien dat ze niet de enige zijn, dat het oké is en dat er mensen zijn waar ze terechtkunnen.

Meer informatie

Vragen over de Westlandse aanpak? Stuur een mail naar Mariëlle Bakema, projectleider Eén tegen Eenzaamheid (m.bakema@vitiswelzijn.nl).

Voor meer informatie kijk op www.eenzaamheidwestland.nl.