Coalitie in Westland, Zuid-Holland

Gemeente Westland

Eén tegen eenzaamheid Westland

Beeldmerk Westland Een tegen eenzaamheidGemeente Westland zet de komende jaren stevig in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. De gemeente wil eenzaamheid sneller en beter signaleren, aansluiten op en versterken van bestaande initiatieven en een breed gedragen coalitie vormen.

Doelstelling

De gemeente heeft een Plan van Aanpak gemaakt (download het hier, pdf). Doel is om eenzaamheid van inwoners in de periode 2019 tot 2028 zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan:

 • het percentage ernstig eenzamen verminderen van 8% tot 4%;
 • het percentage jongeren dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt daalt van 34% naar 30%*;
 • het percentage matig en ernstig eenzamen van 19-65 jaar verminderen van 38% in 2016 tot het niveau van 2009: 30%*;
 • het percentage matig en ernstig eenzamen boven de 65 jaar laten dalen van 44% in 2016 tot het niveau van 2004: 36%.

Bron (tenzij anders aangegeven): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Wijk- en buurtcijfers eenzaamheid. *Bron: Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden, zoals geraadpleegd op 29 januari 2019.

Deelnemende organisaties

Geleidelijk een coalitie creëren met partijen uit alle domeinen:

 • gemeente, algemeen en vanuit alle onderstaande domeinen;
 • zelforganisaties, zoals ouderenbonden, cliënten- en patiëntenorganisaties;
 • ondernemers, zoals supermarkten, kappers en notarissen;
 • organisaties rond integratie, zoals asielzoekerscentra, Vluchtelingenwerk, reclassering;
 • organisaties rond schuld en armoede, zoals de gemeentelijke kredietbank, incassobureaus, schuldhulpverleners;
 • zorg- en welzijnsorganisaties, inclusief vrijgevestigde (para)medici;
 • woningcorporaties & bouw;
 • kunst en cultuur, waaronder openbare bibliotheken en centra voor de kunsten;
 • geloofsgemeenschappen;
 • sport en bewegen, zoals sportscholen en -verenigingen;
 • onderwijs: lager, middelbaar en hoger onderwijs;
 • financiële sector, zoals banken, verzekeraars en lokale/regionale goededoelenfondsen.

Meer informatie

Kijk op gemeentewestland.nl/eenzaamheid

Infografic Westland eenzaamheid