Coalitie in Westland, Zuid-Holland

Gemeente Westland

Eén tegen eenzaamheid Westland

Beeldmerk Westland Een tegen eenzaamheidBijna de helft van de Westlanders voelt zich weleens eenzaam. Van jong tot oud, van rijk tot arm. Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Gemeente Westland zet de komende jaren stevig in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

De Westlandse aanpak richt zich op:

 • het voorkomen van eenzaamheid (preventie);
 • het vergroten van de bewustwording rondom eenzaamheid;
 • het sneller en beter signaleren van eenzaamheid;
 • het versterken van bestaande initiatieven;
 • een betere toeleiding naar het aanbod.

Samenwerking

Samenwerking tussen verschillende partners speelt hierin een cruciale rol. De volgende organisaties zijn in de aanpak betrokken:

 • gemeente, algemeen en vanuit alle onderstaande domeinen;
 • zelforganisaties, zoals ouderenbonden, cliënten- en patiëntenorganisaties;
 • ondernemers;
 • organisaties rond integratie, zoals asielzoekerscentra, Vluchtelingenwerk, reclassering;
 • organisaties rond schuld en armoede, zoals de gemeentelijke kredietbank en schuldhulpverleners;
 • zorg- en welzijnsorganisaties;
 • woningcorporaties & bouw;
 • kunst en cultuur, waaronder openbare bibliotheken en centra voor de kunsten;
 • geloofsgemeenschappen;
 • sport en bewegen, zoals sportscholen en -verenigingen;
 • onderwijs: lager, middelbaar en hoger onderwijs;
 • financiële sector, zoals banken.

Om het netwerk te versterken en kennis te delen, organiseren we twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst en verschijnt regelmatig een nieuwsbrief.

Publiekscampagne

Onder het motto ‘WIE doet iets tegen eenzaamheid’ heeft gemeente Westland in samenwerking met Vitis Welzijn de WIE-campagne gelanceerd. WIE staat voor ‘Westlands Initiatief tegen Eenzaamheid’. Deze campagne heeft als doel eenzaamheid meer onder de aandacht te brengen en inwoners bewust te maken van de rol die zij zelf kunnen spelen in het tegengaan van eenzaamheid. Daarnaast stimuleert het Westlandse organisaties, bedrijven en verenigingen om zich in te zetten tegen eenzaamheid.

Meer informatie

Vragen over onze aanpak? Stuur een mail naar Mariëlle Bakema, projectleider Eén tegen Eenzaamheid (m.bakema@vitiswelzijn.nl).

Kijk op gemeentewestland.nl/eenzaamheid