Coalitie in Groningen, Groningen

Gemeente Groningen

Bijna 43% van de Groningers voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. Dat is bijna de helft van alle stadjers. En daar wil Groningen wat aan doen. Daarom: eensamen.

Gemeente Groningen zet actief in op een duurzame aanpak van eenzaamheid. Humanitas Groningen is kartrekker voor deze aanpak en heeft de samenwerking opgezocht met gemeente, politiek, kennisinstituten, zorg- en welzijns-partijen, kerken, vrijwilligersorganisaties én bewoners. Deze partijen bundelen de krachten in een stedelijk netwerk ‘eensamen050’ (www.eensamen050.nl)

Het is nu aan het netwerk om door te pakken want dé eenzaamheid doorbreken kan niemand alleen. – Wethouder Inge Jongman

Doelstellingen

Eensamen is een netwerk dat, door praktijkervaring, kennis en beleid met elkaar te verbinden, meer kan betekenen in de aanpak van eenzaamheid. Eensamen richt zich op dat wat toevoegt aan wat (wijk)partijen al doen, voornamelijk op stedelijk niveau:

  • Bewustwording en activering van Groningers door middel van stadsbrede campagnes
  • Deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en initiatiefnemers
  • Werken aan effectieve interventies, door onderzoek en betere toeleiding
  • Kennisportaal voor eenzaamheid met lokale en landelijke kennis en inspiratie

Deelnemende organisaties

Eensamen is er voor iedereen die bij wil dragen aan de aanpak van eenzaamheid. Partners in dit netwerk zijn onder andere: Gemeente Groningen, Humanitas, Leger des Heils, Raad van Kerken voor de stad Groningen, WIJ Groningen, Bij Bosshardt, Kiosk Diamantpark Vinkhuizen, Thuisgekookt, poem en Joinby.

Contact