Coalitie in Eindhoven, Noord-Brabant

Gemeente Eindhoven

Zorgorganisaties en (welzijn-/inwoner) initiatieven in de sociale basis doen er alles aan om de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven en te continueren aan degenen die dat nodig hebben. Toch blijkt uit de cijfers (digipanel maatschappelijke impact van het coronavirus in Eindhoven) een toename in negatieve gevoelens onder inwoners (spanning, frustratie). Onder alle leeftijdsgroepen is een toename van eenzaamheid zichtbaar.

Stichting Eindhoven in Contact heeft in juni 2022 een lokale coalitie met partners gevormd op de aanpak eenzaamheid. Met als doel om organisaties met elkaar te verbinden in een netwerk en hen samen te laten werken rondom de aanpak van eenzaamheid. Daarnaast heeft dit manifest op Eenzaamheid als doel het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken, het leren omgaan met eenzaamheid en daardoor het voorkomen van gevoelens van eenzaamheid in Eindhoven.

We vragen organisaties om hierbij ook aandacht te hebben voor culturele aspecten die van invloed kunnen zijn op eenzaamheid, denk aan het missen van een thuiscultuur uit een land of gebied van herkomst of familieverhoudingen.

Doelstellingen

  • Vergroten van bewustwording
  • Vergroten van de veerkracht en sociale vaardigheden
  • Versterken van het sociale netwerk
  • Ondersteuning en begeleiding

Deelnemende organisaties

Woonbedrijf, Vrijwillige hulpdiensten, Wij Eindhoven, Archipel zorggroep, bibliotheek, Vitalis, GGzE, Expat center, gemeente Eindhoven, Fontys Hogescholen, Stichting ik wil, GGD Brabant Zuidoost, Zuidzorg, Lumens, Vitalis, Summa college, Ervaring die staat.

Contact

Contactpersoon: B. Verhagen (beleidsmedewerker gemeente Eindhoven)

Telefoonnummer: 040-2382249

E-mail: b.verhagen@eindhoven.nl