Coalitie in Eindhoven, Noord-Brabant

Gemeente Eindhoven

Stichting Eindhoven in Contact is ontstaan uit een beweging van formele en informele organisaties en individuele burgers die samen werken aan een missie: Eindhovenaren leren omgaan met eigen en andermans gevoelens van eenzaamheid.

Doelstellingen

  • Taboe doorbreken en het gesprek over eenzaamheid voeren;  In 2025 voelen alle eindhovenaren zich vrij te praten over hun gevoelens van eenzaamheid
  • Beïnvloeden dat effectieve professionele opvang en begeleiding aan mensen die lijden aan chronische eenzaamheid wordt aangeboden en bereikbaar is voor iedere Eindhovenaar; Vanaf 2021 neemt het aantal mensen dat lijdt aan chronische eenzaamheid af.

Deelnemende organisaties

Vertegenwoordigers van: Actief zorg, Archipel zorggroep, BERK, Buro Cement, Dynamo jeugdzorg, GGD Brabant Zuidoost, Humanitas Eindhoven, KBO Eindhoven, Lumens, Lunetzorg, OVO Overleg voor Ouderen Organisaties, POWER Veerkracht op leeftijd, Rode Kruis afdeling Eindhoven, SGE gezondheidscentra, Uit je cocon, Vitalisgroep , Vrijwillige Hulpdienst Dienst Eindhoven, Wij Eindhoven, WoonincplusVitalis, Zuidzorg.

Werkwijze

Verbinden van allen die willen werken aan het leren omgaan met eenzaamheid in het lerend netwerk Eindhoven in Contact. Deelnemers aan het lerend netwerk werken samen aan hun leervragen al doende ontwikkelen zij methoden, tools, opleidingen, campagnes zodat inwoners leren omgaan met eenzaamheid. Zij werken daarbij samen met onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk veld.

Publicaties

Contact

Website : www.eindhovenincontact.nl