Coalitie in Eindhoven, Noord-Brabant

Eindhoven in Contact

Programma

Eindhoven in Contact, Een beweging van formele en informele organisaties en individuele burgers die samen werken aan de missie: Alle eindhovenaren kunnen omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid.

Doelstellingen

Doelstelling: taboe doorbreken;  In 2025 voelen alle eindhovenaren zich vrij te praten over hun gevoelens van eenzaamheid

Doelstelling: Beinvloeden dat effectieve professionele opvang en hulp aan mensen die lijden aan chronische eenzaamheid wordt aangeboden en bereikbaar is voor iedere Eindhovenaar; Vanaf 2021 neemt het aantal mensen dat lijdt aan chronische eenzaamheid af.

Deelnemende organisaties

Vertegenwoordigers van: Actief zorg, Archipel zorggroep, BERK, Buro Cement, Dynamo jeugdzorg, GGD Brabant Zuidoost, Humanitas Eindhoven, KBO Eindhoven, Lumens, Lunetzorg, OVO Overleg voor Ouderen Organisaties, POWER Veerkracht op leeftijd, Rode Kruis afdeling Eindhoven, SGE gezondheidscentra, Uit je cocon, Vitalisgroep , Vrijwillige Hulpdienst Dienst Eindhoven, Wij Eindhoven, WoonincplusVitalis, Zuidzorg.

Intentie om alle relevante organisaties, instellingen, bedrijven, initiatieven te verbinden in een netwerk.

Dit najaar wordt een passende organisatie ingericht met bijbehorende juridische vorm en de benodigde  bemensing geworven, alle partijen uitgenodigd formeel deel te nemen aan Eindhoven in Contact  en het jaarplan 2019 opgesteld.

Publicaties

Contact

  •  Tom van Campen, 06-20491435 , tomvancampen@kpnmail.nl
  • Jeroen Pijnenburg, 06-10310172, jeroen@burocement.nl
  • C-Craft programmabureau Eindhoven in Contact, Renate Pronk 06-24336116 info@C-Craft.nl
  • Website is in de maak. De beweging Eindhoven in Contact is nu in de fase van bestendigen van een passende structuur waar binnen de samenwerking tot stand kan komen en dit vormgeven in een daarbij horende juridisch kader.