Coalitie in Nissewaard, Zuid-Holland

Gemeente Nissewaard

Nissewaard is onder de noemer ‘Elkaar Waard’ aan de slag gegaan om eenzaamheid te bestrijden.

In Nissewaard doet iedereen ertoe. Daarom zijn wij Elkaar Waard! – Wethouder Léon Soeterboek

Doelstellingen

Het bevorderen van zingevende verbintenissen tussen inwoners. Inwoners voelen zich sociaal betrokken en dragen naar vermogen bij.

De aanpak bestaat uit vier elementen:

  • Het doorbreken van het taboe op eenzaamheid (doen)
  • Het signaleren, bijvoorbeeld in een signaleringsnetwerk (zien)
  • Het bespreekbaar maken (zien en doen)
  • Het inzetten van gerichte methodieken op maat (doen)

De aanpak richt zich op de volgende onderdelen:

  • Meedoen (onder andere activiteiten aanbod, vrijwilligersacademie)
  • Talenten ontwikkelen, versterken en benutten (bijvoorbeeld kansrijke start, sociale vaardigheidsprogramma’s, High Five)
  • Kracht en kwetsbaarheid (signalerend huisbezoek, rouwverwerking, mantelzorgondersteuning en dementievriendelijke samenleving, ondersteuning bij schulden)

Kerngroep Elkaar Waard

Met de kerngroep Elkaar Waard is een start gemaakt met het opzetten van dit netwerkverband. De bedoeling is om dit netwerk uit te bouwen, en ook veel partners aan de sluiten bij de bredere samenwerking. Het doel is om ervaringsdeskundigen te betrekken. Kijk voor deelnemende organisaties hier.

Meer informatie

Contact

Annemarieke Slavenburg, a.slavenburg@nissewaard.nl of (0181) 696508