Coalitie in Castricum, Noord-Holland

Gemeente Castricum

Eenzaamheid komt onder alle lagen van de bevolking voor. Ook in Castricum is het een serieus probleem, onder zowel ouderen als jongeren. Die laatste doelgroep is vaak nog onderbelicht. Daarom wordt er in Castricum ingezet op een meerjarenplan voor een brede aanpak.

Er is een werkgroep opgericht die hier de komende jaren mee aan de slag gaat. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we inwoners bewust maken van de negatieve gevolgen van eenzaamheid. Iemand raakt gewend aan alleen zijn en sociale vaardigheden gaan verloren.

Zes ambassadeurs

Om zowel jongeren als ouderen aan te spreken, zijn er zes ambassadeurs aangesteld. Zo is er een  jongerenambassadeur die zich als twintigjarige op jongeren richt. De overige ambassadeurs hebben elk hun eigen, unieke inbreng. Tezamen zijn zij een goede afspiegeling van de doelgroep.

Verbinden

Daarnaast willen wij partijen met elkaar verbinden en op belangrijke momenten in het jaar ons extra inzetten voor activiteiten om eenzaamheid te voorkomen

Deelnemende organisaties

  • Stichting Welzijn Castricum
  • Stichting Welzijn Ouderen Akersloot
  • Stichting Welzijn Limmen
  • Jongerenwerk
  • Storyclub
  • Conquista
  • Mee & De Wering
  • Ouderenbond Castricum

Contact

Steunpunt Eenzaamheid Castricum. Zie www.steunpunteenzaamheid.nl