Coalitie in Ede, Gelderland

Gemeente Ede

In Ede wordt de maatschappelijk opgave om eenzaamheid – daar waar mogelijk – te voorkomen en verlichten integraal opgepakt. Dit doen de gemeente en welzijnsorganisatie Malkander samen met diverse partners in de sociale basis en eerstelijns zorg.

Het coalitieakkoord 2022-2026 (pdf) zegt over eenzaamheid: “Ook willen we meer zicht krijgen op de eenzaamheid in onze gemeente. We gaan door met Ede Viert en de huisbezoeken aan ouderen. Die laatsten vervroegen we naar 75 jaar.”

Werkwijze

De gemeente wil bestaande netwerken benutten, waaronder het Platform Informele Hulp en het Platform Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen. De aanpak heeft aansluiting op bestaande werkwijzen en structuren, denk hierbij ook aan Welzijn op Recept en Positieve Gezondheid. Voor monitoring wordt aangesloten op de gemeentelijk monitor Inwoners aan het Woord en de GGD monitor.

Contact

Gemeente Ede: Wietske Oegema, 06 – 14311986, wietske.oegema@ede.nl

Malkander, Margreet Keuter, 0318 – 208080, mkeuter@malkander-ede.nl

Sociale kaart

Activiteiten zijn te vinden op socialekaart.ede.nl