Coalitie in Emmen, Drenthe

Gemeente Emmen

In de gemeente Emmen zijn veel organisaties actief om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Het gaat om organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur. Zij werken samen binnen het programma ‘Gelijke kansen voor iedereen: Aanpak Eenzaamheid – IedereenZsaam’.

In samenwerking met Facet verbindt de gemeente Emmen deze organisaties in een (beginnend) netwerk rondom eenzaamheid. De deelnemende organisaties nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de bestaande inzet op eenzaamheid. Dat doen ze zowel individueel als gezamenlijk. Het netwerk formuleert een uitvoeringsagenda en is een plek om (van elkaar) te leren. Zo zorgen de organisaties samen dat in Emmen minder mensen in ernstige eenzaamheid verstrikt raken. Ook leren beroepskrachten en vrijwilligers beter omgaan met eenzaamheid.

Preventieakkoord

De aanpak Eenzaamheid is één van de vier pijlers binnen het Preventieakkoord Emmen. De andere pijlers zijn middelengebruik, gezond gewicht en mentale gezondheid. Het Preventieakkoord Emmen biedt de kans om te werken aan een duurzame aanpak eenzaamheid. De aanpak is verbonden aan de reguliere inzet van betrokken organisaties en heeft een plek binnen bestaande kaders, zoals het beleidsplan sociaal domein Verder Samen. De filosofie van Positieve Gezondheid biedt hierbij het handelingskader.

Deelnemende organisaties

Gemeente Emmen en Facet zijn kartrekker van de aanpak Eenzaamheid. Deelnemende organisaties zijn daarnaast: Dokter Schoonmaak, At home first, Thalia Thuiszorg, Welzijnsorganisatie Sedna, Dorpenzorg, Drenthe College, Icare, FC Emmen en de Wmo-raad.

Voorbeelden initiatieven

Initiatieven in de gemeente om andere mensen te ontmoeten, zijn bijvoorbeeld Stichting Cho 50+Dorpenzorg, de lief & leedstraten in Nieuw Weerdinge en wijkcentrum Angelslo.

Het netwerk staat open voor deelname van meer organisaties.

Contact

Website: IedereenZSaam

Contactpersoon: Simone Knaapen, 0591-685518, s.knaapen@emmen.nl