Coalitie in Emmen, Drenthe

Gemeente Emmen

In de gemeente Emmen voelt bijna de helft van de volwassen inwoners zich eenzaam (45,6%). Meer dan één op de 10 inwoners is ernstig of zeer ernstig eenzaam (11,7%). Deze cijfers liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

Als gemeente Emmen willen wij eenzaamheid bespreekbaar maken. We zien dat eenzaamheid onderdeel van het leven is. Dat het normaal is om je soms eenzaam te voelen. Door er over te praten, kan het minder worden. We kunnen het niet oplossen.

Wat we doen

In Emmen hebben we een aantal partijen op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur samen gebracht. Deze partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid om eenzaamheid bespreekbaar te maken bij hun doelgroepen. Gezamenlijk ontwikkelen we initiatieven, delen ervaringen en leren van elkaar.

Voorbeelden initiatieven

In de gemeente Emmen zijn verschillende initiatieven om andere mensen te ontmoeten en eenzaamheid bespreekbaar te maken.

De Lief & Leedstraten in Nieuw Weerdinge

Hier besteden inwoners extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Zo dragen buren bij aan het bestrijden van eenzaamheid en houden ze een oogje op elkaar. Er ontstaan warme, zorgzame straten waar iedereen mee kan doen.

Stichting Cho 50+

In het Rensenpark in het centrum van Emmen organiseert de stichting laagdrempelige activiteiten en een gezellige ontmoetingsplek voor 50-plussers. Er is regelmatig live muziek en de locatie is speciaal geopend in het weekend en op alle feestdagen

Dorpenzorg

Dorpenzorg is een vrijwilligersinitiatief dat de leefbaarheid in zes dorpen verbetert. Daardoor kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dorpenzorg is de verbindende factor tussen mensen met een zorgvraag en de formele en informele zorg. Daarnaast ontwikkelt Dorpenzorg diensten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitvoeren.

Koffieochtenden

Voor inwoners die anderen in een ongedwongen sfeer willen ontmoeten, zijn er verschillende koffieochtenden in de dorpen en wijken van de gemeente Emmen.

Deelnemende partijen

Gemeente Emmen en Facet zijn kartrekker van de aanpak Eenzaamheid. Daarnaast is er een kerngroep van: AtHome First, Dokter Schoonmaak, Drenthe College, Facet, GGD, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Icare en Welzijnsorganisatie Sedna. De deelnemende partijen zijn o.a. Alet’s move, Buurtsportcoaches, Dorpenzorg, FC Emmen Noaberschap, inwoners op persoonlijke titel, Protestantse gemeente Emmen, Seniorenraad, Solidair Groningen Drenthe, Thalia Thuiszorg en WMO-raad.

Preventieakkoord

De aanpak Eenzaamheid is één van de vier pijlers binnen het Preventieakkoord Emmen. De andere pijlers zijn middelengebruik, gezond gewicht en mentale gezondheid. Het Preventieakkoord Emmen biedt de kans om te werken aan een duurzame aanpak eenzaamheid. De aanpak is verbonden aan de reguliere inzet van betrokken organisaties en heeft een plek binnen bestaande kaders, zoals het beleidsplan sociaal domein Verder Samen. De filosofie van Positieve Gezondheid biedt hierbij het handelingskader.

Contact

Website: emmen.nl/eenzaam

Mail: eenzaam@emmen.nl