Coalitie in Hellendoorn, Overijssel

Gemeente Hellendoorn

In de gemeente Hellendoorn heeft de brede welzijnsinstelling De Welle een centrale rol in het thema eenzaamheid. Hiervoor worden gedurende het gehele jaar activiteiten georganiseerd waar inwoners aan kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten, zowel voor jong als voor oud. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Join-Us voor jongeren en de (preventieve) huisbezoeken aan ouderen. Bewustwording van eenzaamheid concentreert zich tot nu rondom de Week tegen de Eenzaamheid, waarover wij liever spreken als de Week van de Ontmoeting.

Maar onze gezamenlijke ambitie gaat verder. De gemeente Hellendoorn en Stichting De Welle willen de verantwoordelijkheid nemen door de bestaande inzet op eenzaamheid te verbeteren. Hiervoor heeft de gemeente in 2021 al de vijf pijlers ondertekend, met andere woorden het bestuurlijke commitment is er. De volgende stap zal zijn is het creëren van een (sterk) netwerk. Daarmee gaan we in het eerste kwartaal van 2023 aan de slag hoe dit het beste kan.

Uiteindelijk zullen op enig moment ook de volgende stappen, het betrekken van de mensen zelf, een duurzame aanpak en monitoring en evaluatie aan bod komen.

Doelstellingen

Eenzaamheid is een probleem dat we als gemeente niet alleen kunnen oplossen en daarom willen we de handen ineen slaan met andere partijen die actief betrokken zijn bij het wel en wee van onze inwoners, aansluiten op bestaande initiatieven en deze versterken en eenzaamheid samen met organisaties en inwoners aanpakken. Het is belangrijk om de bewustwording te vergroten, en om te signaleren zodat mensen kunnen worden doorverwezen naar organisaties of activiteiten.

Deelnemende organisaties

Stichting De Welle, gemeente Hellendoorn.

Contact

Website: Vitaal Hellendoorn en Stichting de Welle.

Contactpersoon: Marianne Pekkeriet van Stichting De Welle, telefoonnummer 0548-638 810, e-mail m.pekkeriet@stichtingdewelle.nl