Coalitie in Kampen, Overijssel

Gemeente Kampen

Doelstellingen

Wij streven er naar de kansen op eenzaamheid te verkleinen en inwoners handvatten te bieden om eenzaamheid aan te pakken. Daarnaast willen we onze aanpak van eenzaamheid monitoren, om te meten wat effectief is en zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. Uiteindelijk willen we een afname van eenzaamheidservaring zien onder de inwoners van onze gemeente. Zo streven we naar een samenleving waarin alle inwoners, naar vermogen, mee kunnen doen.

 

 1. Bestuurlijk commitment
 • Ondertekening 5 pijlers door wethouder Van der Sluis
 • Nota Eén tegen eenzaamheid Kampen ‘Kom erbij!’ / collegebesluit van 11 augustus 2020;

Tussenevaluatie Eén tegen eenzaamheid Kampen ‘Kom erbij!’ / collegebesluit 14 september 2021

 1. Creëer een sterk netwerk

De lokale coalitie bestaat uit 26 partners, zie hieronder.

 1. Betrek mensen, eenzamen zelf

Het betrekken van de doelgroep zelf wordt gedaan door het ophalen van behoefte bij de doelgroep. Hierop wordt het aanbod gebaseerd. Er wordt ook gekeken naar de kwaliteiten van inwoners, wat kunnen zijzelf bijdragen en betekenen voor de buurt en voor anderen?

Door de doelgroep verhalen te laten vertellen over hoe zij de activiteit hebben ervaren (als onderdeel van monitoren en evalueren) worden ook aanpassingen of innovaties in het aanbod gedaan.

 1. Werk aan een duurzame aanpak

De aanpak tegen eenzaamheid heeft op dit moment prioriteit. We willen een aantal zaken goed geregeld hebben voordat we naar borging van de aanpak over kunnen gaan.

 1. Monitoring en evaluatie

Elke actie in het actieplan wordt apart gemonitord en geëvalueerd. Dit wordt door jaarlijkse tussenevaluaties gedaan.

 

Deelnemende organisaties 

De lokale coalitie bestaat uit een werkgroep (de kartrekkers) en overige leden van de coalitie:

De werkgroep: 

 1. SHAMBIQ (samenwerkingsverband culturele instellingen)
 2. Humanitas
 3. GGD Ijsselland
 4. WijZ Welzijn Kampen
 5. Gemeente Kampen

De overige leden van de coalitie: 

 1. Beter Wonen
 2. MEE Ijsseloevers
 3. Presnent Kampen
 4. Ijsselheem, wijkverpleging Kampen Zuid
 5. Beter Thuis Wonen
 6. Apotheek Flevowijk
 7. ArboPositief
 8. Zonnebloem Kampen
 9. Eetze
 10. Gemeente Kampen/ begraafplaats
 11. Seniorensocieteit
 12. Ont-Moet
 13. Samenwerkingsverband kerken in Kampen
 14. ICare
 15. PGVZ
 16. Curadomi
 17. Buurtzorg
 18. PCOB Kampen
 19. DeltaWonen
 20. De Kern, maatschappelijk werk

Contact 

‘Kom Erbij!’ Kampen:

https://erbijkampen.nl/

Deze website is van Humanitas, maar wordt door de deelnemende organisaties gebruikt om activiteiten en dergelijke op te plaatsen.

Contactpersonen ‘overall’:

Anneke Westerhof

Yvonne Kleinbussink