Coalitie in Midden-Delfland, Zuid-Holland

Gemeente Midden-Delfland

Midden-Delfland is een betrokken en levendige gemeente waar inwoners naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Als vrijwilliger, maar ook als burenhulp. In Midden-Delfland doet iedereen naar vermogen mee in de samenleving. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Midden-Delfland.

Iedereen heeft weleens het gevoel zich eenzaam of alleen te voelen. Eenzaamheid is een gevoel, het ervaren van het niet verbonden zijn met anderen, geen betekenis aan het leven kunnen geven.

Eenzaamheid tegengaan en een betekenisvol leven leiden doen we als Midden-Delflandse gemeenschap samen en met elkaar. Door samen te werken kunnen we onze mede-inwoners die zich eenzaam voelen ondersteunen en hen weer betrekken in de samenleving.

We kunnen eenzaamheid niet oplossen, maar samen wel de krachten bundelen. Door oog te hebben voor elkaar én om mensen de drempel over te helpen om bijvoorbeeld hulp te zoeken of deel te nemen aan een van de vele activiteiten die al georganiseerd worden.

Praten over eenzaamheid wordt nog steeds als een taboe ervaren. Daarom willen we samen met inwoners, ondernemers, het verenigingsleven, vrijwilligers en alle organisaties op het gebied van welzijn, zorg, wonen, sport, cultuur en levensbeschouwing inzetten om eenzaamheid aan te pakken door:

  • Onze handen in elkaar te slaan om een breed coalitienetwerk op te richten in Midden-Delfland
  • Het halen van eenzaamheid uit de taboesfeer: signaleren, herkennen en bespreekbaar maken, het delen van acties, evenementen, kennis en ideeën, zodat we met elkaar daadwerkelijk op weg gaan naar een inclusieve en voor iedereen een betekenisvolle Midden-Delflandse samenleving. Thuis in Midden-Delfland!

Deelnemende organisaties 

  • Gemeente Midden-Delfland
  • Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD)
  • Careyn (zorg en welzijn)
  • Pieter van Foreest (wonen en zorg)
  • Wonen Midden-Delfland
  • Ouderenbonden (KBO-PCOB)

Website

Midden-Delfland Eén tegen eenzaamheid

Contact 

Indra Gharbharan, senior beleidsadviseur Sociaal Domein