Coalitie in Montfoort, Utrecht

Gemeente Montfoort-Linschoten

Eén tegen eenzaamheid Montfoort-Linschoten

In een ideale situatie is er niemand meer eenzaam. Echter is dat niet direct haalbaar of realistisch. Een goede eerste stap is daarom het creëren van bewustwording en ervoor te zorgen dat iedereen die eenzaam is, weet waar hij of zij terechtkan. Vertrouwen is hierbij belangrijk. In eerste instantie richten we ons als gemeente Montfoort-Linschoten hierbij op 75-plussers, een uitbreiding naar jongeren is een mogelijke volgende stap.

Wij stellen ons daarom het volgende ten doel:

  • Vergroten van de bewustwording en zichtbaarheid rondom eenzaamheid, bij de ondernemers en inwoners.
  • Creëren van een lokaal netwerk.
  • Het bestaande aanbod onder de aandacht brengen.

Daarbij werken we a.d.h.v. de 5 pijlers.

Netwerk

We hebben een kerngroep bestaande uit: SWOM, Coöperatie zorg eerste lijn, Gemeente Montfoort. De kerngroep zet de grote lijnen in het Project Eén tegen eenzaamheid uit. Daarnaast bestaat de werkgroep uit Zonnebloem, kerken, Knooppunt, SWOM. De werkgroep is betrokken bij het uitvoeren van het project en inzet vrijwilligers voor het Project Eén tegen eenzaamheid.

Eenzaamheid aanpakken kan alleen in netwerkverband. We kijken dus naar welke partijen er al zijn, maar werken ook aan nieuwe en slimme verbindingen om samen verder te komen. Denk hierbij aan sleutelfiguren in de wijk en bij verenigingen. Het bedrijfsleven en lokale ondernemers worden ook betrokken en geïnformeerd ter bewustwording en signalering van eenzaamheid.

Huisbezoeken

Per wijk de doelgroep benaderen, zorgt voor meer reuring en bekendheid van het project. De klankbordgroep wordt betrokken om te verifiëren of middelen die we inzetten a.d.h.v. positieve gezondheid aansprekend zijn voor de doelgroep. Ook worden vrijwilligers geworven, onder meer via Sleutelfiguren in wijk en verenigingen, of zij vrijwilligers weten die enkele van hun eigen buurtgenoten willen bezoeken.

Alle inwoners van 75+ krijgen een uitnodiging voor een huisbezoek (door de gemeente Montfoort en SWOM). Middels huisbezoeken door vrijwilligers hopen we erachter te komen wat de verschillende soorten van eenzaamheid zijn die spelen onder de inwoners. De coöperatie zorg eerste lijn bezoekt al mensen. Ook maken we gebruik van Welzijn op recept, waarbij niet medisch, maar welzijn de oplossing kan zijn.

Contact

Website:                          www.montfoort.nl en www.swomonfoort.nl

Contactpersoon:            Andrea du Pau (SWOM)

Telefoonnummer:          0348-469109

E-mail:                              welzijn@swomontfoort.nl