Coalitie in Nederweert, Limburg

Gemeente Nederweert

De gemeente Nederweert wil investeren in preventie en vroegsignalering van eenzaamheid. Eenzaamheid helemaal oplossen zal niet mogelijk zijn. Wel kunnen we samen eenzaamheid zo veel mogelijk zien te voorkomen.

Beeld Krantje Nederweert Week tegen Eenzaamheid 2020

Met het  plan van aanpak Nederweert wij zijn er voor elkaar (pdf) zet de gemeente Nederweert zich hiervoor in.

Het plan is geschreven voor een periode van 5 jaar en gaat uit van drie actielijnen:

  1. Bewustwording en signalering
  2. Werken aan betrokken buurten
  3. Verbeteren van de kwaliteit van het aanbod

De lokale coalitie signaleert eenzaamheid in Nederweert en richt zich op samenwerking tussen de lokale partners (o.a. vanuit welzijn, zorg, verenigingsleven en ondernemers). Dit doet zij door het bestaand aanbod zichtbaarder te maken, activiteiten op elkaar af te stemmen en de samenwerking hierin te intensiveren. En door de behoeften van burgers beter in beeld te krijgen om een aanbod op maat te kunnen bieden. Daarnaast stimuleert zij inwoners om aan activiteiten deel te nemen.

Contact

Karin van Diesen, beleidsmedewerker samenleving, k.vandiesen@nederweert.nl

Telefoon: 0495-677111

Bekijk ook 

www.nederweert.nl/indebuurt