Coalitie in Noordoostpolder, Flevoland

Gemeente Noordoostpolder

Met het programma Krachtig Noordoostpolder zet de gemeente zich in om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving: voorkomen staat voorop, iedereen doet mee en ondersteuning waar nodig. 

De aanpak van eenzaamheid is in handen van welzijnsorganisatie Carrefour, in combinatie met diverse initiatieven vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld burenhulp in de dorpen. Er zijn stimuleringssubsidies van initiatieven voor ontmoeting en contact.

Doelstellingen

We willen dat iedereen mee kan doen, naar eigen vermogen. We willen mensen ondersteunen in een zinvol leven in verbinding, met eigen regie.

Deelnemende organisaties / activiteiten

O.a. Carrefour:

  • Verder na verlies van je partner
  • Klavertjes Vier
  • Samenlevingsopbouw/ buurtwerk
  • Beweegcoach
  • Vrijwilligerswerk
  • Meedenken met andere organisaties: adviseren in aanpak eenzaamheid
  • Eenzaamheidsvraag = kans/ aanbod; hoe verbinden we de vragen?

Initiatieven in de dorpen en wijken:

  • Ontmoetingsplekken in de dorpen en wijken
  • Burenhulp in de dorpen en wijken

Contact

Carrefour, 0527-630000 / info@carrefour.nu

Renske van der Bij | r.vanderbij@noordoostpolder.nl | 0622638493

Meer informatie