Coalitie in Overbetuwe, Gelderland

Gemeente Overbetuwe

Het verminderen van eenzaamheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Gemeenschapszin, je bekommeren om je buurman is uitgangspunt. Oftewel: zorg voor elkaar. Vanuit deze insteek nemen we deel aan het landelijk programma Eén tegen eenzaamheid en zetten ons in op het versterken van gemeenschapszin om eenzaamheid te signaleren en voorkomen. Onze 75+-huisbezoeken leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Inwoners van Overbetuwe (jong en oud) hoeven zich niet eenzaam te voelen, hebben een sociaal netwerk en voelen zich duurzaam verbonden met elkaar en de buurt. Inwoners weten wat ze kunnen doen als ze zich eenzaam voelen, of als iemand in hun omgeving zich eenzaam voelt.

Doelstellingen

  1. Er is bestuurlijk commitment. (De raadsmotie is aangenomen).
  2. Eenzaamheid aanpakken doe je samen met de partners in het maatschappelijk veld, waarvan het Sociaal Team Overbetuwe (STO) en Forte Welzijn de belangrijkste zijn. We zetten in op een sterk lokaal netwerk (zie beleid Sociaal Domein 2021-2025; Een sterke sociale basis in Overbetuwe). De interactie met de samenleving krijgt prioriteit bij de inzet op Dorpsagenda’s en dorpsprofielen.
  3. Op uitnodiging van de gemeente Overbetuwe worden jaarlijks de 75-plussers benaderd voor een bezoek. Heel veel ouderen worden individueel bereikt met dit bezoek, en er kan in de veiligheid van de eigen omgeving worden doorgevraagd op onder meer gevoelens van eenzaamheid. Vrijwilligers kunnen gericht doorverwijzen en er wordt op maat interventie ingezet.
  4. Monitoring en evaluatie. We zijn een lerende organisatie. Onze gegevens komen van de GGD. In de monitor Sociaal Domein monitoren we de voortgang of het aantal mensen dat zich eenzaam voelt stabiliseert of afneemt. Jaarlijks in de contractbesprekingen met onze partners is de voortgang en bijstellen van de doelstellingen een vast onderdeel.

Deelnemende organisaties

Organisaties die betrokken zijn bij de coalitie: Forte Welzijn, Vertegenwoordiging Kerken, ONS gezondheidserf Oosterhout, Huiskamer Elst, Triade, Ontmoetingscentrum de Loohof, Gemeente Overbetuwe.

Contact

Website: www.fortewelzijn.nl

Contactpersoon: Carin Wustefeld, telefoonnummer 14 0481, e-mail c.wustefeld@overbetuwe.nl