Coalitie in Súdwest Fryslân, Friesland

Gemeente Súdwest-Fryslân

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Terwijl de oplossing soms heel klein en simpel is”, legt wethouder Marianne Poelman uit. “Een kop koffie drinken met iemand of meedoen met activiteiten in de buurt. Ik wil daarom iedereen vragen: bezoek eens een buur, bel eens wat vaker die oude vriend(in) of zeg mensen op straat gedag”, benadrukt Poelman.  

Gezond ouder worden

In de gemeente Súdwest-Fryslân werken veel organisaties samen in de aanpak tegen eenzaamheid. Met het project Gezond Ouder Worden, waar maar liefst 24 partijen bij zijn aangesloten, zijn al mooie stappen gemaakt. Zo gaan vrijwilligers in verschillende dorpen bij oudere mensen langs om te horen hoe het gaat en om te kijken of ze nog contact hebben met familie, buren of vrienden. Op deze manier ondersteunen we ouderen om contact te houden en mee te blijven doen met activiteiten in de buurt.

“We maken mooie stappen, maar zien ook dat we er nog lang niet zijn. Vandaag (4 oktober 2023) benadrukken we dat door aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. En daar past dit moment, de koffieochtend in de Buurtvalk, heel mooi bij. Want ontmoeten en meedoen begint met contact maken”, zegt Marianne Poelman.

Doelstellingen

Vanuit een brede kijk op gezondheid – op basis van het gedachtegoed positieve gezondheid – gezond ouder worden. Dit doen we door de basisvoorwaarden voor gezond ouder worden te versterken. Belangrijke basisvoorwaarden zijn een gezonde leefstijl, vaardigheden, waardevolle relaties, gezonde financiële positie en een gezonde leefomgeving.

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties zijn: Stichting Sociaal Collectief, Samenwerkende ouderenbonden, Seniorenplatform, Doarpswurk, ROS Friesland, NHL Stenden, GGD Fryslân, Elkien, Dynhus, Antonius Zorggroep, Patyna, GGZ Alliade, At Home First, Huisartsencoöperatie, Nieuw Elan, Sport Fryslân, Cultuur Kwartier SWF, Suver Thús, Home Instead, Bibliotheek Mar en Fean, Bewonersraad, Accolade, HANNN, Gemeente Súdwest-Fryslân.

Contact

Websites: Gezond Ouder Worden op de website van gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief

Contactpersoon: Gerbrig Fekken

E-mail: g.fekken@sudwestfryslan.nl