Coalitie in Vlaardingen, Zuid-Holland

Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen verbindt! Door met elkaar te werken, gezamenlijke initiatieven op te pakken, samen mooie ideeën te bedenken en ook uit te voeren, weten we elkaar te vinden en te versterken. Met zijn allen kunnen wij ervoor zorgen dat onze mede-Vlaardingers die het gevoel ervaren er alleen voor te staan dat niet meer hoeven te ervaren.

Doelstellingen

Gemeente Vlaardingen wil de eenzaamheid van de inwoners terugdringen. Dit doen wij samen met de partners van het Platform Verbinding in de Stad. Wij zetten in op vroeg signaleren, het doorbreken van de eenzaamheid en het duurzaam aanpakken.

Wij creëren meer bewustzijn onder de inwoners over eenzaamheid en geven handvatten om weer verbinding te kunnen maken. Wij willen verbinding met maken de actieve partners in de stad, met de ondernemers en de inwoners zelf. Er is een verbindingsfunctionaris werkzaam die in samenwerking met de beleidsadviseur de kar trekt. De partners beslissen zelf waar het budget voor de aanpak tegen eenzaamheid aan besteed wordt.

Er zijn nieuwe projecten gestart, er zijn bestaande activiteiten geïntensiveerd en doorontwikkeld. Lunches op zondag, Levensverhalen schrijven, kerstactiviteiten en activiteiten in de Maand van Verbinding. Wij zetten ons als platform in om groter bewustzijn te creëren rond het thema eenzaamheid en verbinden.

Zo is er een magazine (digitaal en papier) uitgebracht waar veel informatie over het onderwerp te lezen is. Er is gekozen voor een duurzaam magazine, zodat de informatie voor langere tijd van toepassing is. Ook worden er regelmatig interviews of nieuws gedeeld in de lokale krant. En is er een Maand van Verbinding georganiseerd door de partners van het Platform. Het magazine Verbinding in de Stad kun je hier lezen.

Het Platform krijgt advies van een adviseur van het programma Eén tegen eenzaamheid. Daarnaast wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de informatie op de website van Eén tegen eenzaamheid.

Het Platform groeit gestaag verder. Waar wij met enkele partners om de tafel begonnen zijn wij inmiddels uitgebreid met nog veel meer partners die willen samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. En door de krachten te bundelen meer verbinding te creëren. Zowel onder de partners in de stad als onder de inwoners.

Deelnemende organisaties

Hip Helpt Vlaardingen, Federatie Broekpolder Stichting Present, Vlaardingen Regenboog Stad, Seniorenwelzijn, Vlaardingen in Beweging, De Bibliotheek de Plantaan, de Oproepcentrale, Humanitas, KLIK Vrijwilligers, Buurtpunt Groot Ambacht, Samen Sterk Holy, Platform Verbinding Holy, Samen Sterk in Holy,Haagsche Zin, Elckerlyc, Stadsgehoorzaal, Dierenbuddy, Waterweg Wonen, Samenwerking, SOL, De Windwijzer, De Groene Luiken, Buurtvrouw, Protestantse Gemeente, Kade 40, Minters Mantelzorg, Minters Opbouwwerk, Gemeente Vlaardingen.

Contact