Coalitie in Zeewolde, Flevoland

Gemeente Zeewolde

In Zeewolde willen we aandacht voor eenzaamheid creëren, het taboe doorbreken en het vanzelfsprekend maken dat we naar elkaar om kijken. Dat hebben we gedaan door de ondertekening van het convenant ZeewoldeSamen.

Doelstellingen

De gemeente Zeewolde heeft als doel het signaleren en bespreekbaar maken, en daarnaast het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. In Zeewolde werken we in verschillende werkgroepen. Zo bestaat het communicatievraagstuk rondom eenzaamheid, waarbij de de-stigmatisering en het normaliseren ervan hoort. Daarnaast werken we aan het kwalitatief aanpakken van eenzaamheid door middel van activiteiten en kennisdeling. En werken we tot slot aan signalering en het herkennen van eenzaamheid. Deze onderdelen versterken elkaar. Deze werkgroepen bestaan uit alle partners uit de gemeente en vormen een groeiend netwerk. Het streven is om in 2023 tot concrete acties te komen en eenzaamheid in Zeewolde terug te brengen tot een minimum.

Deelnemende organisaties

De coalitie in Zeewolde bestaat uit de volgende partijen: Coloriet, Flevomeer Bibliotheek, GGD Flevoland, Hart voor Zeewolde (Jobhulpmaatjes), MEE IJsseloevers en gemeente Zeewolde.

Convenant ZeewoldeSamen

Daarnaast hebben we het convenant ZeewoldeSamen ondertekend waarbij we aandacht creëren voor eenzaamheid, het taboe doorbreken en het vanzelfsprekend maken dat we in Zeewolde naar elkaar om kijken. Ondertekenaars van dit convenant zijn: Coloriet, de Basisz, FlevoMeer Bibliotheek, GGD Flevoland, Hart voor Zeewolde, Het Vraaghuis, MDF, MEE IJsseloevers, N13, Provincie Flevoland, ‘s-Heerenloo, SOZ/ANBO, Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, Welzijn Zeewolde, Woonpalet en gemeente Zeewolde.

Samen werken we aan een sterker Zeewolde en wordt 2023 het jaar waarin we concrete acties ondernemen.

Contact

Website: www.zeewolde.nl

Contactpersoon: Heleen Koornberg, teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling, e-mail h.koornberg@zeewolde.nl