Coalitie in Zeewolde, Flevoland

Gemeente Zeewolde

De visie van ZeewoldeSamen is om een gemeenschap te creëren waarin eenzaamheid geen plaats heeft, door bewustwording te creëren, taboes te doorbreken en onderlinge steun te stimuleren.

Coalitie ZeewoldeSamen

ZeewoldeSamen is een coalitie die zich inzet tegen eenzaamheid in de gemeenschap Zeewolde. De coalitie, opgericht in 2021 en bestaande uit 27 partners waaronder maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen, ondernemers en religieuze instellingen, werkt aan het signaleren, bespreekbaar maken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. ZeewoldeSamen heeft de ambitie om een gemeenschap te vormen waarin iedereen zich gewaardeerd en verbonden voelt.

Werkwijze

De coalitie werkt met zes bouwstenen:

  1. Weten: eenzaamheid op de lokale agenda zetten en kennis verspreiden.
  2. Vinden: eenzame inwoners signaleren en vinden.
  3. Ondersteunen: een concreet aanbod creëren voor eenzame mensen.
  4. Kwaliteit bieden: hoge kwaliteit van contact, activiteit en begeleiding waarborgen.
  5. Samenwerken: samenwerking tussen organisaties bevorderen.
  6. Informeren: toegankelijke informatie over eenzaamheid en beschikbare hulp.

Organisatie

Er zijn drie werkgroepen:

  • Weten en vinden: focust op signalering en kennisvergaring.
  • Ondersteunen en kwaliteit bieden: richt zich op het verbinden van mensen en aanbieden van activiteiten.
  • Samenwerken en informeren: verantwoordelijk voor communicatie en bewustwording.

De trekkersgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van elke werkgroep, komt vier keer per jaar samen om updates te delen en verbindingen te leggen. Het eigenaarschap van ZeewoldeSamen ligt bij de coalitiepartners, terwijl de gemeente Zeewolde de voortgang bewaakt en coördineert.

Contact

Website: www.zeewoldevoorelkaar.nl

Contactpersoon: Nicky Tersteeg, n.tersteeg@zeewolde.nl