Coalitie in Houten, Utrecht

Leefstijlakkoord Healthy Houten

Doelstellingen

In het leefstijlakkoord Healthy Houten hebben 35 Houtense partners afgesproken dat ze de komende 5 jaar willen werken aan het verbeteren van de gezondheid van de Houtense inwoners op verschillende thema’s waaronder ‘werken aan welbevinden en doorbreken van eenzaamheid’.
De doelen bij dit thema zijn:

  • Houten heeft een structurele aanpak tegen eenzaamheid waarin aandacht is voor jong en oud, specifieke risicogroepen en het tegengaan van uitsluiting;
  • Inwoners van Houten hebben meer kennis over de verschillende vormen van eenzaamheid en weten beter wat ze zelf kunnen doen en waar ondersteuning te vinden is;
  • Minder inwoners in Houten ervaren eenzaamheidsgevoelens en als dat niet mogelijk is doorbreken we eenzaamheidsgevoelens;
  • We pakken stress en prestatiedruk onder jongeren aan.

Het leefstijlakkoord Healthy Houten is geen beleidsstuk van de gemeente maar een akkoord waaraan partners zich verbonden hebben. De komende jaren worden meer partners uitgenodigd aan te sluiten, worden mooie initiatieven in het zonnetje gezet en ontstaat een Healthy Houten community.

Deelnemende organisaties

Inmiddels 40 partners uit zorg, welzijn, sport, onderwijs, kindercentra, supermarkten, bedrijfsleven en inwonersinitiatieven.

Contact

www.healthyhouten.nl

@HealthyHouten

Contactpersoon: Bianca van Moorsel

Telefoonnummer: 0629682031

E-mail:  healthy@houten.nl

Lees meer via deze link