Coalitie in Houten, Utrecht

Leefstijlakkoord Healthy Houten

Doelstellingen

In het leefstijlakkoord Healthy Houten hebben meer dan 50 Houtense partners afgesproken dat ze willen werken aan het verbeteren van de gezondheid van de Houtense inwoners op verschillende thema’s waaronder ‘werken aan welbevinden en doorbreken van eenzaamheid’.
De doelen bij dit thema zijn:

  • Houten heeft een structurele aanpak tegen eenzaamheid waarin aandacht is voor jong en oud, specifieke risicogroepen en het tegengaan van uitsluiting. Denk aan het programma Join Us van jongerenwerk;
  • Inwoners van Houten weten beter wat ze zelf kunnen doen tegen eenzaamheid en waar ondersteuning te vinden is. Zo zijn er meer ontmoetingsplekken in kaart gebracht.
  • Minder inwoners in Houten ervaren eenzaamheidsgevoelens en als dat niet mogelijk is doorbreken we eenzaamheidsgevoelens. Zo zijn er huisbezoeken geweest van vrijwilligers bij tachtigplussers om onder andere eenzaamheid te bespreken.
  • We pakken stress en prestatiedruk onder jongeren aan. Dit doen we door gerichte activiteiten aan te bieden om mentale weerbaarheid te bevorderen onder jongeren dankzij onze partners.

Het leefstijlakkoord Healthy Houten is geen beleidsstuk van de gemeente maar een akkoord waaraan partners zich verbonden hebben. De komende jaren worden partners uitgenodigd om hun mooie initiatieven in het zonnetje te laten zetten op sociale media. Maar ook om partners meer met elkaar te verbinden om doelstellingen uit het akkoord te behalen. De expertise van alle partners hierdoor goed te benutten. Samen maken we Houten gezonder!

Deelnemende organisaties

Inmiddels meer dan 50 partners uit zorg, welzijn, sport, onderwijs, kindercentra, supermarkten, bedrijfsleven en inwonersinitiatieven.

Contact

www.healthyhouten.nl

@HealthyHouten

Contactpersoon: Bianca van Moorsel

Telefoonnummer: 030-6392611

E-mail:  healthy@houten.nl

Lees meer via deze link