Coalitie in Leeuwarden, Friesland

Gemeente Leeuwarden

“Over de drempel” is de titel van de aanpak eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. De aanpak is actief onder de vlag van LF2028. Over de drempel maakt ook deel uit van de nationale aanpak Eén tegen eenzaamheid.

3 hoofdlijnen: cultuur, maatschappij en onderzoek

Cultuur:

In Leeuwarden en omliggende dorpen gaan we cultuur inzetten om eenzaamheid aan te pakken. Dit doen we met 6 culturele projecten die ontmoetingen tussen mensen stimuleren.

Maatschappij:

Tegelijkertijd zíjn er natuurlijk al allerlei initiatieven in de wijken, bij sportorganisaties en in de zorg, waar veel mensen – vrijwilligers, professionals en ondernemers – zich inzetten tegen eenzaamheid. Binnen Over de drempel organiseren we dan ook bijeenkomsten om al deze betrokkenen bij elkaar te brengen, om door te praten, elkaar te versterken en tot nieuwe samenwerking te komen.

Onderzoek

We werken in de 3 gebieden waar eenzaamheid het meeste voorkomt met studenten die onderzoeken wat de behoeftes zijn van inwoners. Via inzetten van media willen zichtbaarheid vergroten en het taboe op eenzaamheid meer doorbreken.

Doelstelling
De visie is samengevat in: “Iedereen doet ertoe, in Leeuwarden”.

Doelen:

  • Eenzaamheid kunnen we niet oplossen, maar we kunnen wel allemaal iets in onze eigen omgeving betekenen voor een ander.
  • Kunst & cultuur kunnen verhalen mooi verbeelden en mensen raken. Cultuur kan mensen over de drempel helpen en via ontmoetingen met elkaar verbinden.
  • Door bijeenkomsten en (social) media vergroten we de zichtbaarheid van alles wat er al gebeurt en willen we samenwerkingen stimuleren.
  • Met de aanpak eenzaamheid proberen we het taboe rondom eenzaamheid te verbreken. Door mensen bewust te maken van het thema en de drempel te verlagen om erover te praten en contact te zoeken met iemand in je omgeving.

beeld LeeuwardenLees ook deze startnotitie (pdf).

Hoe pakken we de vijf pijlers op?

Bestuurlijk: Over de drempel is gepositioneerd onder de vlag van LF2028 en daarmee gaat het dwars door diverse domeinen heen.
Netwerk: Via bijeenkomsten werken we op thema aan netwerken die elkaar kunnen versterken inde praktische samenwerking. De ateliers dragen bij aan het vormen van netwerken in de wijken. De culturele projecten dragen ook bij aan netwerkvorming in de wijken/ dorpen.
Eenzamen zelf: eenzamen zowel jong als oud worden betrokken bij de Ateliers in de wijken en via participatief onderzoek.
Duurzaamheid: In de opdrachten die zijn verstrekt, is onderzoek naar verduurzaming opgenomen waarbij we eind 2020 de uitkomsten verwachten.
Monitoring: Met ateliers van studenten onderzoeken we eenzaamheid in 3 wijken waar eenzaamheid het  meeste voorkomt. Ook onderzoeken we via participatief onderzoek wat de culturele projecten die we inzetten betekenen voor mensen door verhalen op te halen.

Deelnemende organisaties

Adviesraad sociaal domein, Onderwijsinstellingen (MBO/HBO/universitair), ondernemersvereniging, sociale partijen en initiatiefnemers in wijken en dorpen, vrijwilligersorganisaties, sportorganisaties, 6 culturele cultuurmakers, LF2028 (Stand 1 februari 2020).

Contact
Kijk op overdedrempel.frl. Of op LinkedIn en Facebook.

Contactpersonen: M.G. Schreur en C. Bajema, via contact@overdedrempel.frl.