Coalitie in Etten-Leur, Noord-Brabant

Gemeente Etten-Leur

De ambitie is een continue en samenhangende aanpak, gesteund en gedragen door de samenleving zelf. Inwoners en professionals weten wat er is aan aanbod activiteiten en ondersteuning (zie ook Een tegen eenzaamheid Etten-Leur – ontwikkelplan).

  1. Bestuurlijk commitment

Eenzaamheid maakt onderdeel uit van het collegewerkprogramma ‘Etten-Leur maken we samen’. Het is voor de wethouder een van de speerpunten om op in te zetten. Voor de raad wordt een plan van aanpak gemaakt.

  1. Creëer een sterk netwerk

Het netwerk bestaat uit o.a. Surplus (welzijnswerk, wijkwerkers), Nieuwe Nobelaer (cultuur), Present en vriendschap (vrijwilligers), wijkverenigingen (vrijwilligers). Lokale ondernemers zijn nu niet partners, zij hebben soms wel initiatieven voor inwoners maar die zijn niet specifiek op noemer van eenzaamheid. Prioriteit is als eerste het voorliggend veld goed in te richten waaronder het goed vindbaar maken van activiteiten.

  1. Betrek mensen, eenzamen zelf

Als basis zijn er zijn er meerdere goede ‘eenzaamheidlunches’ geweest met eenzame mensen, professionals en wethouder. In oktober 2019 is in een congres veel opgehaald bij partijen wat nodig is rond het thema Eenzaamheid. Daarnaast is er een netwerkbijeenkomst in juni 2021 geweest. Deze was i.v.m. de coronamaatregelen digitaal.

  1. Werk aan een duurzame aanpak

Het centrale punt van de aanpak van eenzaamheid ligt allereerst bij de inwoners zelf, lukt dat niet dan is daar de Meedenkcoach. Hier komt de 1e vraag binnen, en vandaaruit volgt uitwerking bij andere partners. In de jaarlijkse subsidieafspraken met welzijn staat eenzaamheid als pijler opgenomen. In Etten-Leur zijn genoeg activiteiten maar er is een kwaliteitsslag nodig, waaronder ook deskundigheidsbevordering. En het is belangrijk om wat er aan aanbod is meer bekend en vindbaar te maken. Intentie is aan te sluiten op landelijke campagnes en met gebruik van beschikbare materialen. Het taboe op eenzaamheid moet eraf. De informatie over ‘wat werkt’ wordt benut, veelal al bekend maar prettig om handzaam bijeen te hebben.

  1. Monitoring en evaluatie

Gemeente vindt monitoren en evalueren belangrijk om zichtbaar te maken wat de investering heeft opgeleverd en om van te leren. De wijze waarop, kwantitatief en kwalitatief, moet nog worden uitgewerkt.

Deelnemende organisaties

De gemeente werkt samen met de werkgroep Eén tegen eenzaamheid: dit zijn Surplus (welzijnswerk, wijkwerkers), Present en vriendschap (vrijwilligers), GGD en vanaf 2022 haakt daar de seniorenraad ook bij aan. Dit is een open werkgroep, dat wil zeggen dat er altijd ruimte is voor wisseling en uitbreiding. Daarnaast zijn er nog veel meer maatschappelijke partners en individuen die betrokken zijn bij dit thema. Soms vanuit een groter geheel en vaak ook met bijvoorbeeld activiteiten.

Contact

Gemeente Etten-Leur

Contactpersoon: Laura Hamers

Telefoonnummer: 06-11158445

E-mail: laura.hamers@etten-leur.nl

Voelt u zich weleens eenzaam en wilt u daar iets aan doen?  Bezoek dan eens de volgende websites:

www.meedenkcoach.nl – als u eenzaamheid ervaart en iemand zoekt die met u meedenkt in oplossingsrichtingen.

Present in Vriendschap | Etten-Leur – als u op zoekt bent naar vriendschap.

www.etten-leurvoorelkaar.nl – speciaal voor vrijwilligers of als u juist een vrijwilliger zoekt.

www.inetten-leur.nl – voor als u zoekt naar activiteiten bij bijvoorbeeld 1 van de wijkgebouwen.

Luisterlijn: www.deluisterlijn.nl deze is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor: 0900 0767. Een vrijwilliger helpt je om je gedachten te ordenen.

 

U staat er niet alleen voor!