Coalitie in Etten-Leur, Noord-Brabant

Gemeente Etten-Leur

De ambitie is een continue en samenhangende aanpak, gesteund en gedragen door de samenleving zelf. Inwoners en professionals weten wat er is aan aanbod activiteiten en ondersteuning. We willen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren en behouden. Daarom bieden we ruimte aan ontmoeten en geven we meer bekendheid aan eenzaamheid (zie ook Een tegen eenzaamheid Etten-Leur – ontwikkelplan).

Eén tegen eenzaamheid, voor meer verbinding Etten-Leur

 1. Bestuurlijk commitment

Inzetten op het terugdringen van eenzaamheid maakt onderdeel uit van het collegewerkprogramma en is opgenomen in het lokale  plan van aanpak Samen Gezond Leven Etten-Leur.

 1. Creëer een sterk netwerk

Samen met de werkgroep een tegen eenzaamheid maken we jaarlijks een uitvoeringsplan die aansluit bij de 6 bouwstenen voor verandering.

 1. Betrek mensen, eenzamen zelf

Bij netwerkbijeenkomsten worden inwoners die zelf eenzaamheid ervaren ook uitgenodigd. Middels onze partners staan we in nauw contact met eenzamen zelf en trachten we initiatieven zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften die leven.

 1. Werk aan een duurzame aanpak

Het centrale punt van de aanpak van eenzaamheid ligt allereerst bij de inwoners zelf, lukt dat niet dan is daar de Meedenkcoach of welzijnscoach ( via welzijn op recept). Hier komt de vraag binnen, en vandaaruit volgt uitwerking bij andere partners en initiatieven. In de jaarlijkse subsidieafspraken met welzijn staat eenzaamheid als pijler opgenomen. Omdat het belangrijk is dat  aanbod meer bekend en beter vindbaar is, is er geïnvesteerd in een digitale vraagwijzer en het platform: ‘doe mee in Etten-Leur’. Jaarlijks doen we mee aan de landelijke campagne tijdens de week tegen eenzaamheid.

 1. Monitoring en evaluatie

Gemeente vindt monitoren en evalueren belangrijk om zichtbaar te maken wat de investering heeft opgeleverd en om van te leren. De wijze waarop, kwantitatief en kwalitatief, moet nog worden uitgewerkt.

Deelnemende organisaties

De werkgroep een tegen eenzaamheid is een mooie diverse groep met een groeiend aantal betrokken deelnemers. De werkgroep komt iedere 6-8 weken samen en werkt volgens het lokale uitvoeringsprogramma.

 • Gemeente Etten-Leur (beleid en wijkmanager),
 • Surplus,
 • GGD,
 • Present in vriendschap,
 • Seniorenraad,
 • Eucumenische inloop,
 • Thebe,
 • Alwel,
 • enkele wijkverenigngen,
 • Fameus,
 • Impegno.

Het is een open werkgroep, dat wil zeggen dat er altijd ruimte is voor wisseling en uitbreiding. Daarnaast zijn er nog veel meer maatschappelijke partners en individuen die betrokken zijn bij dit thema. Soms vanuit een groter geheel en vaak ook met bijvoorbeeld activiteiten.

Contact

Gemeente Etten-Leur

Contactpersoon: Ilse Jaspers

Telefoonnummer: 06-21175234

E-mail: Ilse.jaspers@etten-leur.nl

Voelt u zich weleens eenzaam en wilt u daar iets aan doen?  Bezoek dan eens de volgende websites:

www.meedenkcoach.nl – als u eenzaamheid ervaart en iemand zoekt die met u meedenkt in oplossingsrichtingen.

Present in Vriendschap | Etten-Leur – als u op zoekt bent naar vriendschap.

www.etten-leurvoorelkaar.nl – speciaal voor vrijwilligers of als u juist een vrijwilliger zoekt.

www.inetten-leur.nl – voor als u zoekt naar activiteiten bij bijvoorbeeld 1 van de wijkgebouwen.

Luisterlijn: www.deluisterlijn.nl deze is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor: 0900 0767. Een vrijwilliger helpt je om je gedachten te ordenen.

Doe mee in Etten-Leur: voor sportieve, sociale en creatieve activiteiten: www.doemeeinetten-leur.nl

Op Vraagwijzer Etten-Leur vindt u informatie over bijvoorbeeld Wonen, Vervoer, Welzijn & Zorg, en Werk & Geldzaken Vraagwijzer Etten-Leur.

U staat er niet alleen voor!