Coalitie in Zutphen, Gelderland

Netwerk Eenzaamheid Zutphen

De stuurgroep van het Netwerk Eenzaamheid Zutphen (NEZ) zet zich in tegen eenzaamheid. Zij hebben verschillende doelen opgesteld. Zo maken zij duidelijk welke prioriteiten NEZ stelt in 2020-2021 en welke uitdagingen zij voor zich zien. Betrokken stakeholders kunnen ervoor kiezen zich aan te sluiten of steun te verlenen. 

Het hoofddoel van NEZ is dat het aantal mensen dat leeft met eenzaamheid in Zutphen afneemt. Er zijn ruim 10.000 eenzame mensen in Zutphen. Waarvan 7% ernstig eenzaam. NEZ wil vooral mensen ondersteunen die:

 • zich sociaal buitengesloten voelen
 • langere tijd emotioneel eenzaam zijn
 • in omstandigheden verkeren (ziekte, leeftijd, geaardheid, afkomst, et cetera) die een doorbraak heel moeilijk maken

Het streven is een bereik van 3 – 5% per jaar.

 • Lokale coalitie

NEZ is een inspirerend platform voor onderlinge samenwerking tussen instanties, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die contact hebben met mensen die leven met eenzaamheid en die activiteiten initiëren om hun isolement te doorbreken. Wij willen de groei van eenzaamheid doorbreken bij jong en oud door:

 • het bereiken van de (moeilijk benaderbare) inwoners via vertrouwenspersonen, open huiskamers, cultuurcentra, diaconaten, moskee, maar ook via professionals (wijkverpleegkundigen, thuiszorgers, sociale wijkteams), ervaringsdeskundigen en leefgemeenschappen
 • samen te werken met partijen die de inwoners zelf aan het woord laten en die aansluiten op wat er leeft bij hen en op wat de andere deelnemers al aan het doen zijn
 • het genereren van (netwerk)verbindingen in de wijken en tussen de partijen die deelnemen aan NEZ
 • investeren in het uitbreiden van die netwerken en de groei van het aantal deelnemers dat meedoet in NEZ
 • via diverse media regelmatig bekendmaken welke activiteiten en mogelijkheden er zijn voor de Zutphenaar die zich eenzaam voelt
 • efficiënte financiering. Door intensieve samenwerking zetten we geen stap te veel en doet niemand iets dubbel. Wij willen dan ook naast de gemeente gaandeweg een band opbouwen met diverse (regionale) fondsen, financiers en bedrijven en stimuleren dat steeds meer (kleinschalige) initiatieven in ons netwerk samenkomen

Onderlinge samenwerking heeft allerlei vormen (bron Hans van Noort):

 • samen signaleren van vragen bij mensen die leven met eenzaamheid
 • initiatieven uitwisselen die door hen of hun begeleiders worden gestart
 • naar elkaar door verwijzen
 • uitwisselen (we weten van elkaar en we geven elkaar de ruimte)
 • kennis/ervaring uitwisselen (samen weten we meer over eenzaamheid, advies vragen en advies geven)
 • samen een aanvraag indienen bij de gemeente of andere fondsen/sponsors
 • elkaar volgen (dit is wat we doen en je kan aansluiten)
 • samen iets opzetten
 • Kennisbank

Het tweede doel van NEZ is dat zij een inspirerend platform is voor de uitwisseling van kennis en ervaring binnen de lokale coalitie. Alle toepasbare kennis en ervaring op het gebied van eenzaamheid is bij NEZ binnen handbereik. Er is ook een overzicht van alle initiatieven en alle instanties, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in Zutphen en omgeving. Tijdens de bijeenkomsten van NEZ worden deelnemers voorgelicht over nieuwe initiatieven of nieuwe invalshoeken op het gebied van eenzaamheid, maar er is ook een digitaal platform (WhatsApp, Google Drive, et cetera). Zodoende kan NEZ die kennis en ervaring onderling delen.

 • Intermediair

Het derde doel van NEZ is de rol van intermediair tussen initiatieven, reguliere activiteiten en projecten van deelnemers en financiers of sponsors. Deelnemers van NEZ kunnen vragen om een coach die helpt bij het doen van aanvragen. Ze kunnen ook meer uitgebreide ondersteuning krijgen via het MPower traject. NEZ heeft in dat laatste geval alleen een verbindende rol.

Deelnemende organisaties

 1. Odensehuis Centrum Zutphen
 2. Stichting Bonvenido
 3. Jeugdcoaches
 4. Dagelijks Bestaan
 5. Cornerstone Lighthouse
 6. Gilde/Verbindkracht
 7. Humanitas
 8. Leger des Heils
 9. Gemeente Zuthpen
 10. Ixta Noa
 11. Leeftijdsvriendelijke stad
 12. Perspectief
 13. Waterkracht en open huiskamers
 14. Platform Sociaal Domein
 15. Bovenkamer, mensen met dementie Waterkwartier Zutphen
 16. Saxion Verpleegkunde
 17. Schuldhulp maatjes
 18. Stap in stap uit
 19. Spoenk
 20. Tactus
 21. Virtask
 22. Werkmakers Zutphen
 23. Zutphen Energie
 24. IJsselcentrum, platform Centrum bewoners en ondernemers
 25. Zutphense Uitdaging (MVO ondernemers)
 26. Verbindkracht (netwerk Armoede)
 27. VIA (netwerk AZC en statushouders, buddy2buddy)

Meer informatie

Bekijk de sociale kaart op www.hulpwijzerzutphen.nl

Contact

Marien Vellekoop, m.vellekoop@zutphen.nl of tel. 14 0575