Coalitie in Veere, Zeeland

Platform Eenzaamheid Walcheren

Verschillende organisaties op Walcheren hebben zich verzameld in het Platform Eenzaamheid Walcheren. Er is overleg, afstemming van activiteiten, en inhoudelijke verdieping. Iedere organisatie die betekenis wil hebben voor mensen die zich eenzaam voelen kan zich aansluiten.

Doelstellingen

Gewenste resultaten:

  1. Doorbreken van taboe rondom het onderwerp ‘Eenzaamheid’.
  2. Duurzame samenwerking bereiken tussen verschillende initiatieven die vanuit dezelfde visie het onderwerp ‘Eenzaamheid’ benaderen, overlap van activiteiten voorkomen en betere bekendheid van alle initiatieven bewerkstelligen.
  3. Meer mensen bereiken die eenzaam zijn door een divers aanbod van activiteiten van lichte, eenmalige activiteiten tot trainingen waardoor mensen op een duurzame wijze met de eigen eenzaamheid aan de slag kunnen.

Deelnemende organisaties

Het kernteam van het Platform Eenzaamheid Walcheren bestaat uit Mira Weber (Manteling), Nico Landsman (ZeelandBruist/CitySeeds), Hellen den Hoedt (Luisterlijn), Cor de Jonge (Resto van Harte) en Ellen Westdorp (Emergis Preventie).

Veel organisaties die proberen ontmoeting tussen mensen op Walcheren te bevorderen, sluiten aan bij de netwerkbijeenkomsten van het platform. Op de website OntmoetingWalcheren.nl vertellen wat zij doen tegen eenzaamheid.

Contact

Mira Weber (Manteling Walcheren), 0118 553530, mw@mantelingwalcheren.nl