Coalitie in Veere, Zeeland

Platform Eenzaamheid Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen

Verschillende organisaties op Walcheren hebben zich verzameld in het Platform Eenzaamheid Walcheren. Er is overleg, afstemming van activiteiten, en inhoudelijke verdieping. Iedere organisatie die betekenis wil hebben voor mensen die zich eenzaam voelen kan zich aansluiten.

Doelstellingen

Gewenste resultaten:

  1. Doorbreken van taboe rondom het onderwerp ‘Eenzaamheid’.
  2. Duurzame samenwerking bereiken tussen verschillende initiatieven die vanuit dezelfde visie het onderwerp ‘Eenzaamheid’ benaderen, overlap van activiteiten voorkomen en betere bekendheid van alle initiatieven bewerkstelligen.
  3. Meer mensen bereiken die eenzaam zijn door een divers aanbod van activiteiten van lichte, eenmalige activiteiten tot trainingen waardoor mensen op een duurzame wijze met de eigen eenzaamheid aan de slag kunnen.

Deelnemende organisaties

Kerngroep bestaat uit: Manteling Walcheren en Emergis Preventie.

Verder veel betrokken organisaties die zich aansluiten bij de netwerkbijeenkomsten e.d. zoals: Humanitas, Luisterlijn, Gemeente Middelburg, Stichting Welzijn Middelburg, Gemeente Veere, Stichting Welzijn Veere, Gemeente Vlissingen, KBO/PCOB, FNV senioren, WVO Zorg, Indigo, Feest van Herkenning, Zonnebloem, Aandachtshuis, Zorgstroom, Zeeuws Museum, WVO ZOrg en vele anderen.

Contact

Mira Weber (Manteling Walcheren), 0118 553530, mw@mantelingwalcheren.nl