Coalitie in Capelle aan Den IJssel, Zuid-Holland

Programma Samen tegen eenzaamheid

Programma Samen tegen eenzaamheid

“Eenzaamheid is ook in Capelle een serieus groot probleem die alle aandacht verdient”, zei wethouder Marc Wilson (Wmo) toen hij zich in 2018 aansloot bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Doelstellingen

De doelstellingen in Capelle aan den IJssel sluiten aan bij het landelijk actieprogramma:

 • Signaleren en bespreekbaar maken
 • Doorbreken en duurzame aanpak
 • Gunstige juridische en beleidsmatige randvoorwaarden creëren

Aanpak

 • Aanbod van activiteiten en ontmoeting met elkaar delen en bekender maken
 • Meer ontmoeting op maat
 • Meer betekenisvolle en duurzame ontmoeting
 • Bewust maken Capellenaren van risicofactoren op eenzaamheid
 • Aansluiting bij de vijf belangrijkste pijlers binnen het Sociaal Domein

Deelnemende organisaties

 • Gemeente
 • Aafje
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • CJG
 • Comenius College
 • Economisch Netwerk Capelle
 • Havensteder
 • Huisartsenvereniging
 • KBO en PCOB
 • Lelie Zorggroep
 • Stichting Welzijn Capelle
 • Sportief Capelle
 • Vijverhof
 • Wijkoverleg Schenkel
 • IJsselland Ziekenhuis
 • De Zellingen

Contact

Loes van Santfoort (beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning), l.van.santvoort@capelleaandenijssel.nl