Coalitie in Lansingerland, Zuid-Holland

Gemeente Lansingerland

Samen aan zet!

Het manifest Samen aan zet! is de start van de gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid. Het is door de samenwerkingspartners getekend, maar staat open voor alle partners en inwoners die willen aanhaken. We hanteren allen dezelfde definitie, zetten ons gezamenlijk in voor de gekozen doelgroepen en voor de gekozen interventies. Op 26 september in 2017, tijdens de Week tegen Eenzaamheid, presenteerde wethouder Ankie van Tatenhove (zorg & welzijn) het manifest.

Doelstellingen

Samen aan zet tegen eenzaamheid
Met zoveel mogelijk partijen uit de samenleving werken wij samen bij het tegengaan van eenzaamheid. Dit zijn organisaties die hulp en ondersteuning bieden, dienstverleners zoals winkeliers, pompbedienden en postbezorgers, maar ook inwoners. We strijden samen tegen eenzaamheid.

Benadering vanuit kracht
We behandelen mensen die zich eenzaam voelen niet als slachtoffer, maar vanuit kracht. We laten mensen merken dat zij ertoe doen in de samenleving.

Vooral gewoon doen
We gaan aan de slag met wat er al is: kennis, bestaande netwerken, structuren en projecten. We durven, proberen uit en leren. We maken ruimte voor nieuwe ideeën.

Aandacht voor preventie
Informatie, activiteiten en projecten maken we beter zichtbaar maken en vooral inwoners met een groot risico op eenzaamheid stimuleren we om mee te doen, zich aan te sluiten bij anderen en hun netwerk te vergroten.

Direct aan de slag
We gaan direct aan de slag met ideeën die er al zijn. We zetten alles in om eenzamen de hand te reiken.

Hoe pakken we het aan?

Een werkgroep met maatschappelijke organisaties, bedrijven, inwoners/vrijwilligers en gemeente komt eens in de zes weken bij elkaar. We werken samen aan diverse initiatieven rondom het bestrijden van eenzaamheid. We hanteren de volgende uitgangspunten: niet problematiseren, samenwerking staat centraal, niet zelf het wiel uitvinden, aanhaken bij bestaande structuren en vooral gewoon doen. We gaan direct aan de slag en ontwikkelen tegelijkertijd een structuur voor een permanente aanpak.

Wat doen we en wat hebben we al bereikt?

 • Samen aan Tafel: één keer per maand kookt een groep enthousiaste vrijwilligers voor buurtbewoners.
 • Diverse projecten met een koppeling met kunst en cultuur, onder andere ‘Music generations’ waarbij statushouders samen met oudere inwoners een musical hebben neergezet en levensverhalen vertellen op muziek.
 • We organiseren ov-opstapdagen.
 • Inwoners en professionals volgen verschillende trainingen op beter om gaan eenzaamheid, signaleren en aanpakken ervan.
 • Er komt een laagdrempelig punt waar iedereen met zijn vraag, signaal of suggestie rond eenzaamheid terechtkan.
 • In de Week tegen Eenzaamheid organiseren we tal van activiteiten.
 • We werken aan een dynamische sociale kaart waarop het aanbod van organisaties en activiteiten duidelijk zichtbaar is voor professionals en inwoners.
 • We hebben woonzorglocatie Huize Sint Petrus kunnen behouden door in samenwerking met het zorgkantoor DSW en zorgorganisatie Laurens een combinatie van een intramurale en extramurale woonvoorzieningen daar te organiseren. Een geweldig succes voor onze inwoners waarbij mensen die zich thuis eenzaam en onveilig voelen, nu binnen Huize Sint Petrus kunnen wonen zonder Wlz-indicatie. Zelfstandig, maar toch gezellig en met een veilig gevoel.
 • We hebben samen met organisaties Home Instead en Mantelaar project Take Care. Ouderen die geen mantelzorger hebben of waarbij de mantelzorger even op adem moet komen, worden wekelijks bezocht.
 • We vertonen de film Goede Buren met nagesprek.
 • Oma’s recept! Kinderen en ouderen koken samen en er ontstaan gesprekken.

Daarnaast is meer in ontwikkeling.

Deelnemende organisaties

 • Sensoor/Voorwelzijn
 • Stichting Welzijn Lansingerland
 • Gemeente Lansingerland
 • Vereniging Humanitas
 • Wijkverpleegkundigen van Laurens
 • Wijkverpleegkundigen van Vierstroom
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Ouderenbonden
 • Vertegenwoordiging van inwoners o.a. van de bloemenbuurt
 • Ondernemers van de winkeliersvereniging

Contact

Gemeente Lansingerland
Marleen Tielen en Anita Stellaard
Telefoon: 010-8004644 of 06-14678331
E-mail: komerbij@lansingerland.nl