Coalitie in Lansingerland, Zuid-Holland

Gemeente Lansingerland

Samen aan zet!

Het manifest Samen aan zet! is de start van de gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid. Het is door de samenwerkingspartners getekend, maar staat open voor alle partners en inwoners die willen aanhaken. We hanteren allen dezelfde definitie, zetten ons gezamenlijk in voor de gekozen doelgroepen en voor de gekozen interventies. Op 26 september in 2017, tijdens de Week tegen Eenzaamheid, presenteerde wethouder Ankie van Tatenhove (zorg & welzijn) het manifest.

Doelstellingen

Samen aan zet tegen eenzaamheid
Met zoveel mogelijk partijen uit de samenleving werken wij samen bij het tegengaan van eenzaamheid. Dit zijn organisaties die hulp en ondersteuning bieden. We strijden samen tegen eenzaamheid.

Benadering vanuit kracht
We behandelen mensen die zich eenzaam voelen niet als slachtoffer, maar vanuit kracht. We laten mensen merken dat zij ertoe doen in de samenleving.

Vooral gewoon doen
We gaan aan de slag met wat er al is: kennis, bestaande netwerken, structuren en projecten. We durven, proberen uit en leren. We maken ruimte voor nieuwe ideeën.

Aandacht voor preventie
Informatie, activiteiten en projecten maken we beter zichtbaar en vooral inwoners met een groot risico op eenzaamheid stimuleren we om mee te doen, zich aan te sluiten bij anderen en hun netwerk te vergroten.

Direct aan de slag
We gaan direct aan de slag met ideeën die er al zijn. We zetten alles in om eenzame inwoners de hand te reiken.

Hoe pakken we het aan?

Een werkgroep met maatschappelijke organisaties en gemeente komt vijf keer per jaar bij elkaar. We werken samen aan diverse initiatieven rondom het bestrijden van eenzaamheid. We hanteren de volgende uitgangspunten: niet problematiseren, samenwerking staat centraal, niet zelf het wiel uitvinden, aanhaken bij bestaande structuren en vooral gewoon doen. We gaan direct aan de slag en ontwikkelen tegelijkertijd een structuur voor een permanente aanpak.

Wat doen we en wat hebben we al bereikt?

 • Er komt een meldpunt waar iedereen met zijn vraag, signaal of suggestie rond eenzaamheid terechtkan.
 • In de zomerperiode, Week tegen Eenzaamheid en de decembermaand organiseren we tal van activiteiten.
 • We werken aan een dynamische sociale kaart waarop het aanbod van organisaties en activiteiten duidelijk zichtbaar is voor professionals en inwoners.
 • We willen meer kleinschalige initiatieven organiseren in wijken om eenzame inwoners te bereiken.
 • Via de SPUK-subsidie vanuit de Rijksoverheid worden er verschillende activiteiten georganiseerd die eenzaamheid tegengaan, waaronder het theaterproject Dare2BME dat ouderen met jongeren koppelt en SAYF jongerenwerk die wekelijks een ontmoetingsplek voor jongeren wil bieden.
 • Daarnaast is meer in ontwikkeling.

Deelnemende organisaties

 • Stichting Welzijn Lansingerland
 • Gemeente Lansingerland
 • Vereniging Humanitas
 • Wijkverpleegkundigen van Laurens
 • Wijkverpleegkundigen van Vierstroom
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Ouderenbonden
 • Kwadraad
 • Jongerenwerk gro-up
 • SAYF jongerenwerk
 • Wijkagent
 • Stichting 4 het Leven
 • Woningcorporatie 3B Wonen
 • GGZ
 • Kerken en sportverenigingen
 • Dans- en muziekschool Jay’s Place
 • Lansingerland Beweegt
 • WMO
 • Bibliotheek Oostland
 • Centrum voor Levensvragen
 • De Zonnebloem

Contact

Gemeente Lansingerland

Website: https://www.komerbijlansingerland.nl/
Contactpersonen: Henriëtte Staarthof en Joanne Engels (coördinatoren Eenzaamheid)
Telefoon: 06 10026711 / 06 17335478
E-mail: eenzaamheid.lansingerland@humanitas.nl