Coalitie in Schiedam, Zuid-Holland

Gemeente Schiedam

Schiedam, verbonden stad

Gemeente Schiedam is al een aantal jaren bezig met eenzaamheid. De visie in Schiedam is dat de persoonlijke benadering en kleinschaligheid de belangrijkste aspecten zijn om de individuele eenzaamheid aan te pakken.

Doelstellingen

  • Het bestendigen en uitbreiden van een lokale coalitie in Schiedam, bestaande uit in ieder geval uit de gemeente, maatschappelijke organisaties en zo mogelijk bedrijven/ondernemers.
  • De coalitiepartners hebben zich verbonden met een convenant dan wel samenwerkingsconstruct en stellen gezamenlijke meerjarige doelen vast in de aanpak van eenzaamheid.
  • De meerwaarde van de coalitie zit in het samenwerken en verbinden, kennis uitwisselen en leren van initiatieven.
  • Voorkomen dat dingen dubbel gebeuren, of juist dat ergens géén aanbod voor is. Zorgen dat ideeën en initiatieven van bewoners gezien worden en waar mogelijk een plek krijgen in het aanbod.
  • Zorgen dat minder Schiedammers zich eenzaam voelen of dat ze zich minder eenzaam voelen. Het streven is op het niveau van het landelijk gemiddelde te komen.

Deelnemende organisaties

Seniorenwelzijn, ASVZ, Dock, Stichting Inclusia, KLIK Vrijwilligers, Frankelandgroep, Argos Zorggroep, Stichting de Erker, De OproepCentrale, De Bibliotheek Schiedam, Sterk in Company, Soos Blauwhuis, De BuurTvrouw, J&S Projecten, Stichting Buurtwerkplaats de Buren.

Contact

Mirjam Schippers (beleidsadviseur WMO), m.schippers@schiedam.nl, 010 219 17 75

Ga naar de website Eenzaamheid | Schiedam