Coalitie in Schiedam, Zuid-Holland

Gemeente Schiedam

Samen Schiedam

Gemeente Schiedam is al een aantal jaren bezig met eenzaamheid. De visie in Schiedam is dat de persoonlijke benadering en kleinschaligheid de belangrijkste aspecten zijn om de individuele eenzaamheid aan te pakken.

Doelstellingen

  • Het vormen van een lokale coalitie in Schiedam, bestaande uit in ieder geval uit de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven/ondernemers.
  • De coalitiepartners verbinden zich door het sluiten van een convenant dan wel samenwerkingsconstruct en stellen gezamenlijke meerjarige doelen vast in de aanpak van eenzaamheid
  • De meerwaarde van de coalitie zit in het samenwerken en verbinden, kennis uitwisselen en leren van initiatieven.
  • Zorgen dat minder Schiedammers zich eenzaam voelen of dat ze zich minder eenzaam voelen. Het streven is op het niveau van het landelijk gemiddelde te komen.

Deelnemende organisaties

Seniorenwelzijn, ASVZ, Buurtwerk, Buren van Oost, Dock, Stichting Inclusia, Servicepunt Vrijwilligers, Frankelandgroep, Stichting 4SweetSocial, Argos Zorggroep, Stichting de Erker, De OproepCentrale, De Bibliotheek Schiedam, Sterk in Company, SoosBlauwhuis, De BuurTvrouw, J&S Projecten, Stichting Buurtwerkplaats de Buren, Lets Ruilwinkel

Contact

Mirjam Schippers (beleidsadviseur WMO), m.schippers@schiedam.nl, 010 219 17 75

Ga naar de website Samen Schiedam