Coalitie in Papendrecht, Zuid-Holland

Gemeente Papendrecht

De ambitie is het realiseren van een duurzaam en actief netwerk van (in) formele partners, met een jaarlijks uitvoeringsprogramma en mensen die elkaar meer vinden.  Aanpak eenzaamheid is onderdeel in het standaard aanbod en het aanbod is zichtbaar/goed bekend. Signaleren is versterkt met nadruk ook op het buurtgevoel en signalering door nabije inwoners. Sterk Papendrecht is daarin goed gepositioneerd.

1.      Bestuurlijk commitment

Eenzaamheid is, in verbinding met andere thema’s, opgenomen in het beleidsplan Kompas Sociaal domein 2021-2024. Sleutelbegrippen zijn sociale cohesie en het versterken van de kracht van inwoners. Het zal ook aan bod komen in de uitvoeringagenda i.o. in 2021.

2.      Creëer een sterk netwerk

Met een klein netwerk/coalitie wordt samen met andere partners/initiatieven een plan van aanpak gemaakt. Eenzaamheid is geen afgebakend thema maar is een rode draad door meerdere thema’s heen. Ook ondernemers worden erbij betrokken.

3.      Betrek mensen, eenzamen zelf

Vooralsnog is de focus nu op de brede doelgroep van mensen met eenzaamheidsgevoelens, en afhankelijk van analyse zal in de werkgroep aan de orde zijn of een (voorlopige) afbakening/focus nodig is. Nadrukkelijk aandachtspunt is het bereiken van de mensen die niet makkelijk naar activiteiten komen/toe te leiden zijn.

4.      Werk aan een duurzame aanpak

We werken toe naar een duurzame vorm van netwerkorganisatie. Inzet als knooppunt fungeert in het signaleren en melden. Dit in samenwerking met andere signaleerders en meldpunten zoals Meldpunt zorg en overlast, huisartsen, professionals en vrijwilligers en de vele ‘gemeenschappen’ waaronder kerken die ook veel inzetten op aanpak eenzaamheid.

5.      Monitoring en evaluatie

Naast de GGD monitor en de jaarlijkse monitor via de benchmark van VWS wordt jaarlijks de voortgang geëvalueerd en een plan van aanpak gemaakt.

Deelnemende organisaties

Kerncoalitie:

 • Sterk Papendrecht
 • Rode Kruis Alblasserwaard
 • Waardenburgh
 • Gemeente Papendrecht

Brede groep samenwerkende partners o.a.:

 • Odensehuis, Jeugd@jongere Support
 • Verschillende kerkgemeenschappen
 • Ouderenbonden
 • Bibliotheek
 • Bij Bosshardt
 • Alzheimer Stuurgroep
 • Stichting Present
 • GGD
 • Samen sterk contactgroep
 • Volksuniversiteit
 • Yulius De Spil
 • Twinkeltje
 • Huisartsen
 • Sociale Moestuinen
 •  Onderwijs (Lage Waard)

Contact

 • Gemeente: Joanna van Vuuren, rjj.van.vuuren@papendrecht.nl, 14078
 • Sterk Papendrecht: Cora Damsteeg, cora.damsteeg@sterkpapendrecht.nl, 078 615 4741

Meer informatie