Coalitie in Leiden, Zuid-Holland

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden is druk bezig met het opstellen van een actieplan tegen eenzaamheid. Hoewel de cijfers en percentages niet altijd even duidelijk zijn, blijkt dat circa tien procent van alle Leidenaars eenzaam is. ,,En echt niet alleen 75-plussers’’, zegt Damen. ,,Ook bij studenten, arbeidsmigranten en vluchtelingen komt het voor. En corona maakt de situatie alleen maar erger.’’ Met het actieplan wil Leiden ervoor zorgen dat eenzame Leidenaars weer ’betekenisvolle contacten’ krijgen.

Doelstellingen

Het doel is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid door middel van een plan van aanpak tegen eenzaamheid. Hierin behandelen we aan de hand van de onderstaande 5 pijlers verschillende actielijnen voor de komende 5 jaar.

  1. Bestuurlijke commitment
  2. Creëer een sterk netwerk
  3. Betrek mensen, eenzamen zelf
  4. Werk aan een duurzame aanpak
  5. Monitoring en evaluatie

Het plan van aanpak ligt bij het College om vastgesteld te worden.

Deelnemende organisaties

De lokale coalitie is in Leiden nog niet officieel van start. Wel is er een lijst van geïnteresseerde organisaties. Na het vaststellen van het plan van aanpak eind september, is de ambitie om eind 2020 de lokale coalitie te bestendigen.

Contact

  • Winnie Scherpenzeel | w.scherpenzeel@leiden.nl | 06-42126009