Coalitie in Oegstgeest, Zuid-Holland

Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest

Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest

Met het project Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest 2019-2022 wil de gemeente een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken, voorkomen en terugdringen van eenzaamheid bij inwoners van Oegstgeest.

Doelstelling

Het project Samen tegen Eenzaamheid sluit direct aan bij het beleidsplan sociaal domein 2017-2020 ‘Met elkaar, voor elkaar’. Daarin staat onder het thema ‘Iedereen doet mee’ als doel 5 ‘Minder eenzaamheid’.
De doelstelling van Samen tegen Eenzaamheid kent drie invalshoeken:

  • stimuleren van gemeenschapszin;
  • ondersteunen/begeleiden van inwoners die eenzaam zijn;
  • bespreekbaar maken van eenzaamheid.

Deelnemende organisaties
Het netwerk is in oprichting. Potentiele leden van het netwerk zijn in kaart gebracht in 6, elkaar deels overlappende, rubrieken:
(Vrijwilligers)organisaties in zorg en welzijn

  • Ondernemers
  • Woningcorporaties en buurtverengingen/bewonersorganisaties
  • Onderwijs en jeugd
  • Collega’s
  • Overig

Meer informatie

Kijk op de website www.oegstgeest.nl/eenzaamheid

Contact
Mirjana Pannekoek, projectleider ‘Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest’
Telefoon: 071  5191440 of 06 34213237
E-mail: pannekoek@oegstgeest.nl