Coalitie in Oegstgeest, Zuid-Holland

Gemeente Oegstgeest

Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest

Met het project Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest 2019-2022 levert de gemeente een bijdrage aan het bespreekbaar maken, voorkomen en terugdringen van eenzaamheid bij inwoners van Oegstgeest.

Doelstelling

Het project Samen tegen Eenzaamheid sluit direct aan bij het beleidsplan sociaal domein 201-2024 “Samen Oegstgeest”.
De doelstelling van Samen tegen Eenzaamheid kent drie invalshoeken:

 • stimuleren van gemeenschapszin;
 • ondersteunen/begeleiden van inwoners die eenzaam zijn;
 • bespreekbaar maken van eenzaamheid.

We doen dit, samen met het netwerk, onder meer door:

 • het organiseren van de jaarlijkse week tegen eenzaamheid “Oegstgeest Ontmoet”
 • het trainen van netwerkleden zodat zij zelf workshops over (signaleren van) eenzaamheid kunnen geven
 • het invoeren van Lief & Leedstraten in Oegstgeest (pilot in 2021/2022)
 • het organiseren van Doe-mee-cafés, workshops, conferenties en andere bijeenkomsten
 • de publiekscampagne ‘Een klein gebaar’
 • verspreiden van een signaleringshulp
 • het bijhouden en verspreiden van een uitgebreide sociale kaart
 • het faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven

Deelnemende organisaties

Het netwerk bestaat uit rond de 60 betrokken inwoners, vrijwilligers, professionals en ondernemers die wonen en/of werken in Oegstgeest. Ruim 300 geïnteresseerden daarom heen ontvangen de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

Kijk op de website www.oegstgeest.nl/eenzaamheid

Contact

Mirjana Pannekoek, projectleider ‘Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest’
Telefoon: 06 34213237
E-mail: pannekoek@oegstgeest.nl