Coalitie in Alphen aan Den Rijn, Zuid-Holland

Gemeente Alphen aan den Rijn

De aanpak van eenzaamheid vraagt om bundeling van krachten. Daarom hebben organisaties besloten mee te doen aan het Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn. Het doel van het Netwerk is samen een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken, voorkomen en verminderen van eenzaamheid in Alphen aan den Rijn.

Op 1 oktober 2019 hebben de deelnemende organisaties het convenant ‘Samen zichtbaar tegen eenzaamheid’ ondertekend, waarin opgenomen is:

Als deelnemende organisatie van het Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn:

 • Leveren wij een actieve bijdrage aan de doelstelling van het netwerk en aan een te ontwikkelen gezamenlijk actieplan;
 • Leveren wij een bijdrage aan de (digitale) nieuwsbrief en blijven zo op de hoogte van de activiteiten van het Netwerk en relevante informatie en bijeenkomsten ook verspreiden wij de nieuwsbrief onder onze deelnemers en plaatsen deze op de eigen website;
 • Zoeken wij verbinding met andere leden van het Netwerk op het gebied van kennisdeling, afstemming en doorverwijzing;
 • Zetten wij ons binnen onze eigen organisatie in om eenzaamheid op de agenda te krijgen en te houden en het aanbod daarop af te stemmen.

Op deze manier zijn wij een onderdeel van een krachtige beweging van gemotiveerde mensen en organisaties uit allerlei sectoren, die gezamenlijk het verschil willen maken: om in Alphen aan den Rijn eenzaamheid bespreekbaar te maken, te voorkómen en te verminderen.

Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn zijn wij samen zichtbaar tegen eenzaamheid

De gemeente benoemt het voorkomen en verminderen van eenzaamheid expliciet als één van de uitgangspunten in de subsidieregeling preventie en de opdracht ondersteuning (Aanbestedingsleidraad ‘Gewoon dichtbij’). Ook in het Uitvoeringsplan Senioren is eenzaamheid een belangrijk thema.

Doelgroepen zelf worden betrokken (senioren, LHBTI jongeren, et cetera). Middels onder ander een publiekscampagne, signaleringsbijeenkomsten en diverse bijeenkomsten en activiteiten (ook digitaal) wordt aandacht gegeven aan het onderwerp. Eenzaamheid maakt onderdeel uit van het leven en is van alle leeftijden. Het is een signaal om ermee aan de slag te gaan. Het taboe rondom eenzaamheid proberen we te doorbreken.

Deelnemende organisaties

Aan het Netwerk Eenzaamheid Alphen aan den Rijn nemen de volgende partijen deel:

 • Tom in de buurt
 • Wijkdiaconie de Goede Bron
 • Stichting de Blije Wijk Edelstenenbuurt
 • Boost
 • RK-parochie Heilige Thomas
 • Overleg Samenwerkende Ouderorganisaties (OSO-Alphen)
 • Parkvilla
 • GO! voor Jeugd
 • Bibliotheek Rijn en Venen
 • Theater Castellum
 • Wijkcentrum Swaenswijk
 • St. Gilde Alphen aan den Rijn
 • PKN gemeente de Lichtkring
 • Alphen Beweegt
 • VayaV (Leuk voor Elkaar)
 • Gemeente Alphen aan den Rijn

Meer informatie

Contact

Contactpersoon Gemeente Alphen aan den Rijn: Karin de Jong, kdejong@alphenaandenrijn.nl of 06-46973194

Contactpersoon Netwerk Eenzaamheid: Carolien Satink, c.satink@tomindebuurt.nl of 06-41082393