Coalitie in Woudenberg, Utrecht

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg

Programma

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg

Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel het werven en besteden van middelen ten behoeve van de werkzaamheden van de Coalitie Erbij Woudenberg, alsmede het verspreiden van kennis betreffende het voorkomen en herkennen van eenzaamheid en sociaal isolement onder de lokale bevolking.

Deelnemende organisaties

Platform van Kerken; Jeugd-Punt; Buurtzorg Nederland; A.N.J.A. Assisteert; St. Welzijn Ouderen Woudenberg; het Ned. Rode Kruis; Centraalzorg; Zorggroep Charim en St. Reinaerde

Contact

– Jeanine Schaling (jeanine@schaling.nl )
www.coalitieerbijwoudenberg.nl