Coalitie in Woudenberg, Utrecht

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg

“Verbinden” is voor stichting Coalitie Erbij Woudenberg een belangrijk begrip. Tijdens de bijeenkomsten van Samen op Zondag kunnen de bezoekers in contact komen met elkaar. Organisaties in Woudenberg kunnen zich verbinden aan de Coalitie, om op die manier de kennis en ideeën van de Coalitie in de eigen organisatie te implementeren, ideeën aan te leveren en bij te dragen aan de te organiseren activiteiten en vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het werven en besteden van middelen ten behoeve van de werkzaamheden van de Coalitie Erbij Woudenberg, alsmede het verspreiden van kennis betreffende het voorkomen en herkennen van eenzaamheid en sociaal isolement onder de lokale bevolking.

Deelnemende organisaties

Er zijn diverse organisaties aangesloten.

Contact

Jeanine Schaling, jeanine@schaling.nl
Kijk ook op Coalitieerbijwoudenberg.nl