Coalitie in Beesel, Limburg

Gemeente Beesel

Doelstellingen
Samenwerking, samen leren en ervaren, kennisuitwisseling, gezamenlijke activiteiten met aandacht voor het thema ‘Eenzaamheid’.

Deelnemende organisaties

Kartrekkers zijn de gemeente Beesel, Steunpunt Eenzaamheid en Synthese.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.socialekaartbeesel.nl. Typ hiervoor in de zoekbalk van deze site de term “steunpunt eenzaamheid”.

Contact

Steunpunt Eenzaamheid

E-mail: info@steunpunteenzaamheidbeesel.nl

Synthese

E-mail: teambeesel@synthese.nl