Coalitie in Beesel, Limburg

Gemeente Beesel

Doelstellingen
Samenwerking, samen leren en ervaren, kennisuitwisseling, gezamenlijke activiteiten met aandacht voor het thema ‘Eenzaamheid’

Deelnemende organisaties
Gemeente Beesel, MEE N- en M-Limburg, Alzheimer Café, Zorggroep, Proteion, Groene Kruis, Hu,manitas, Sociëteit voor ouderen, Parochie, Rode Kruis, Huisartsenpraktijk Dreessen Beesel, PSW, Dorpsraad Offenbeek, Buurtvereniging De Bloom, Zonnebloem, Zorgboederij de Huijberg, Offenbeckerhof, Meldpunt Eenzaamheid/Alma Tadema, Synthese Welzijn (kartrekker)

Contact
Gert van der Steen – Opbouwwerk Synthese Welzijn
P/a Leunseweg 51, 5802 CG Venray
Telefoon 06-3621 3064
Email: g.vandersteen@synthese.nl