Coalitie in Tilburg, Noord-Brabant

Gemeente Tilburg

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Tilburg. We willen samen met partners aan de slag om eenzaamheid te verminderen, met specifieke aandacht voor ouderen en jongeren. Daarom zijn we in 2019 gestart met het vormen van de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg.

Doelstellingen coalitie tegen eenzaamheid:

  • Doorbreken van het taboe op eenzaamheid
  • Eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken en bewustwording creëren
  • Voorkomen van vereenzaming bij Tilburgse inwoners
  • Voorkomen van het verergeren van vereenzaming bij Tilburgse inwoners die eenzaamheid ervaren
  • Doen wat werkt, samen met partners in de Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg

Deelnemende organisatie

In 2019 hebben een 50-tal deelnemers en organisaties zich aangesloten bij de Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid. Dit zijn zowel inwoners en vrijwilligers die met eenzaamheid te maken hebben als professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke initiatieven, culturele instellingen, corporaties etc.

Contact

Iedere inwoner, organisatie of bedrijf kan meedoen aan de Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid. Wie mee wil doen, kan zich melden via het e-mailadres ontmoet-elkaar@tilburg.nl. Ook tips, verhalen en ideeën over eenzaamheid kunt u mailen.

Bekijk de filmpjes

  • Op 14 februari 2019 sloten de eerste coalitiepartners aan tijdens een Valentijnsdiner. Bekijk het filmpje.
  • De 87-jarige mevrouw Blondé gaat dankzij stichting Met je Hart weer regelmatig de deur uit. Bekijk het filmpje.
  • Quint is 23 jaar en kreeg 2 jaar geleden de diagnose MS. Met hulp van R-Newt ontdekt hij zijn talenten en maakt hij nieuwe vrienden. Bekijk zijn verhaal

Meer informatie