Coalitie in Utrecht, Utrecht

Utrechtse aanpak eenzaamheid

Utrechtse aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid in Utrecht pakken we samen aan. We streven in Utrecht naar verbinding tussen mensen. Dat mensen naar elkaar omzien en iedereen mee kan (blijven) doen.

Actiecoalities

Om dit te bereiken versterken we de gemeenschap en vormen we verschillende actiecoalities. We willen dat stadsgenoten, ondernemers, bedrijven, welzijns- en zorgpartijen en gemeente, tijdig signaleren wanneer iemand eenzaam is en dat we daar samen iets aan doen. Hiervoor werken we samen met partijen die misschien niet direct vanzelfsprekend zijn, denk aan een notaris, supermarkten en horecaondernemers. Omdat Utrecht voldoende activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden heeft, richten we ons op een soepele toeleiding naar bestaand aanbod.

Routes uit de eenzaamheid

De Utrechtse aanpak maakt gebruik van routes uit de eenzaamheid en ‘haltes’ (thema’s) die invloed hebben op de koers die iemand vaart. Die routes kunnen per persoon verschillen: soms is een kleine interventie voldoende om iemand op weg te helpen, soms is een lange adem nodig. Per halte zijn er acties en coalities: afspraken tussen partijen om die acties vorm te geven. Deze actiecoalities bepalen en behalen zelf hun resultaten.

Deelnemende organisaties

Douwe Egberts, NS, ProRail, Capgemini, Jumbo, Albert Heijn, Picnic, Utrechtse notarissen, Indigo, GGZ-deskundige, Centraal Museum, Stut, Movisie, Cultuur19, het Wilde Westen, Tivoli Vredenburg, de Boogh, studenten Hogeschool Utrecht, Al Amal, Handje Helpen, Humanitas Utrecht, Protestantse Diaconie Utrecht, Present Utrecht, Vrijwilligerscentrale Utrecht, U Centraal, AxionContinu, Stichting Oog voor Utrecht, DOCK, inloophuis Adante, Welzijn op recept, bewoners, professionals uit medische (huisartsen, Careyn) en sociale hoek (Buurtteam en DOCK) en gemeente Utrecht.

Contact

Website: www.utrecht.nl/eenzaamheid
E-mail: eenzaamheid@utrecht.nl