Coalitie in Utrecht, Utrecht

Utrechtse aanpak eenzaamheid

Utrechtse aanpak eenzaamheid

In Utrecht pakken we eenzaamheid samen aan. We streven naar verbinding tussen mensen. Zodat mensen naar elkaar omzien en iedereen mee kan (blijven) doen. Zo zorgen we ervoor dat meer Utrechters minder eenzaamheid ervaren.

Uitgangspunten Utrechtse aanpak eenzaamheid

 • Eenzaamheid is van ons allemaal
 • Inzetten op wat werkt tegen eenzaamheid
 • Samen staan we sterk
 • Van elkaar leren.
 • Zichtbaar maken wat er gebeurt

Signaleren

We willen dat stadsgenoten, ondernemers, bedrijven, welzijns- en zorgpartijen en gemeente,  signaleren wanneer iemand eenzaam is en dan eens contact maakt met een praatje of door te vragen hoe het met iemand is. Is het contact er, dan is het mogelijk te wijzen op het grote aanbod voor hulp, ondersteuning en ontmoeting in de stad.

Netwerk Utrecht Omarmt

Omdat Utrecht voldoende activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden heeft, richten we ons vooral op een soepele toeleiding naar bestaand aanbod. Om dit goed te kunnen doen, hebben we kennis en aanbod gebundeld in het netwerk Utrecht Omarmt. Binnen dit netwerk leren we van elkaar, ontdekken we wat werkt en kijken we of er extra aanbod nodig is. Het netwerk telt 250+ deelnemers (2021) uit

veel verschillende organisaties en initiatieven in de stad, die ieder op hun eigen manier meewerken aan de aanpak. Sinds mei 2021 zorgt een netwerkcoördinator samen met de kerngroep uit het netwerk voor overzicht, ontmoeting, uitwisseling én voor de introductie van nieuwe deelnemers. Op deze manier halen we het maximale uit het netwerk.

Voorbeelden

 • Dums: Gratis online muzieklessen
 • Jumbo en Resto van Harte: Statiegeldestafette
 • RAUM in samenwerking met Gezonde Wijk Alliantie Leidsche Rijn: Living Apart Together
 • DOCK Utrecht, NOOM, Cosbo stad Utrecht: Sociaal Vitaal in Kleur
 • Attifa, DOCK Utrecht, Bibliotheek Utrecht, huisartsen: Pakken eenzaamheid onder migrantenouderen en mantelzorgers aan
 • Project-O, gemeente Utrecht, HU en UU: Jongeren onderzoeken het aanbod voor eenzame jongeren
 • DOCK Utrecht, Gemeente Utrecht, huisartsen: Welzijn op Recept
 • Danspaleis: Balkon danspaleis voor ouderen
 • Present en Serve the city: Zetten jongeren in op hulpvragen achter de voordeur
 • Douwe Egberts, Oranjefonds, Gemeente Utrecht: Activiteiten tijdens burendag
 • Utrechtse Uitdaging, VCU, DOCK Utrecht, Welkom in utrecht i.s.m. horeca: Koks koken tegen eenzaamheid
 • VCU i.s.m. organisaties en bedrijven  Buurt mobiel
 • STUT theater in samenwerking met stichting SocialRun en gemeente Utrecht: Reizend theaterprogramma rond eenzaamheid
 • Handjehelpen, Humanitas, Serve the City en anderen: Individuele maatjescontacten

Deelnemende organisaties

Meer dan 250 professionals en vrijwilligers zetten zich in voor de aanpak en dele hun kennis en kunde in via het netwerk Utrecht Omarmt. De deelnemers zijn onder andere afkomstig uit:

 • vrijwilligersorganisaties,
 • bewonersinitiatieven,
 • welzijnsorganisaties,
 • bedrijven,
 • supermarkten,
 • burennetwerken,
 • kerkgenootschappen,
 • medisch en sociaal domein,
 • theatergezelschappen en andere culturele instellingen,
 • buurthuizen,
 • gemeente Utrecht.

Contact

Website: www.utrecht.nl/eenzaamheid
E-mail: eenzaamheid@utrecht.nl