Coalitie in Waddinxveen, Zuid-Holland

Gemeente Waddinxveen

Doelstelling

Het aantal inwoners dat zich sociaal eenzaam voelt blijft gelijk ten opzichte van 2016 of neemt af. Dit betekent dat in 2023 40% of minder van de volwassenen tussen de 19 en 64 jaar zich ernstig eenzaam voelt en 45% of minder van de ouderen in Waddinxveen

Contact

Contactpersoon: Wiecher Elkink

Telefoonnummer: 0182624500

E-mail:  w.elkink@waddinxveen.nl