Coalitie in Dronten, Flevoland

Gemeente Dronten

ZamenEen, Coalitie tegen eenzaamheid

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Doelstellingen

Doelstelling van ZamenEen is het taboe rondom het thema eenzaamheid te doorbreken en het chronische eenzaamheid te voorkomen en bestrijden. Zodat alle inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid en zich vrij voelen om dit onderwerp te bespreken.

De aanpak richt zich, vanuit de wens om met oprechte aandacht naar elkaar om te zien en te luisteren, op het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid. Om dit te concretiseren gaat ZamenEen werken aan:

  • Een gezamenlijke agenda.
  • Het bereiken van de juiste mensen.
  • Het bieden van een passende ondersteuningsstructuur.
  • Een gezamenlijke opvatting over en uitvoering van deskundigheidsbevordering, zoals het trainen van zowel vrijwilligers als professionals.
  • Het koppelen van burgers aan burgers en organiseren van onder andere telefooncirkels.
  • Gerichte communicatie, zowel onderling als naar en met betrokken burgers.
  • Het borgen van geslaagde resultaten.
  • Aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van eenzaamheid.
  • Het bereiken van het mantelzorgbeleid in de gemeente.

Deelnemende organisaties

Een steeds groter wordende groep deelnemers bestaande uit welzijnsinstellingen, ondernemers (supermarkten), politie, etc. De volledige actuele lijst is hier te vinden.

Contact

Liane Wolfert, Bureau LWPC.
Telefoon: 06-48173998
E-mail: info@zamen-een.nl
Website: Zamen-een.nl