Coalitie in Gilze en Rijen, Noord-Brabant

Gemeente Gilze en Rijen

Gemeente Gilze en Rijen is een zorgzame gemeente waar mensen naar elkaar omkijken. Het begin van de coronacrisis maakte duidelijk dat inwoners oog hebben voor elkaar. Ook het onderwerp eenzaamheid werd bespreekbaarder onder inwoners. Er kwamen meer gesprekken op gang tussen mensen die soms of vaak eenzaamheidsgevoelens ervaren.

We zetten in op Zorg voor Elkaar. We kunnen eenzaamheid niet oplossen, maar samen wel de krachten bundelen. Door attent te zijn, oog te hebben voor elkaar én om mensen de drempel over te helpen om bijvoorbeeld hulp te zoeken of deel te nemen aan een van de vele activiteiten die al georganiseerd worden.

In Gilze en Rijen werken we aan een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen. De coalitie Eén tegen Eenzaamheid wordt eind 2021 uitgebreid met diverse verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen, het jongerenwerk en ondernemers. De coalitie zet zich in voor álle inwoners. Wel gaan we de komende jaren extra inzetten op het herkennen, voorkomen en verminderen van eenzaamheidsgevoelens onder jongeren. Voor de doelgroep ouderen gebeurt er al veel en er zijn sterke netwerken die op dit gebied al een grote bijdrage leveren.

Doelstellingen

 • Bespreekbaar maken van eenzaamheid (jong en oud)
 • Herkennen van eenzaamheid onder inwoners (jong en oud)
 • Verenigingen en organisaties bundelen hun krachten en weten welke activiteiten en ontmoetingen al mogelijk zijn in de gemeente
 • Bevorderen van vrijwilligerswerk en burenhulp om eenzaamheid onder inwoners te voorkomen of te verminderen
 1. Bestuurlijk commitment
  In Gilze en Rijen kampen te veel jongeren en ouderen met gevoelens van eenzaamheid. De gemeente besteed al veel aandacht aan senioren, maar voor jongeren willen we nog een stapje extra zetten. Voorkoming van eenzaamheid is genoemd als één van de resultaten in het coalitieprogramma 2019-2022.
 2. Creëer een sterk netwerk
  Gilze en Rijen heeft goede basisvoorzieningen waar iedereen aan kan deelnemen. We besteden extra aandacht aan het netwerk van mantelzorgers. De ondersteuning van jonge mantelzorgers is in de laatste jaren versterkt. We krijgen steeds meer oog voor het belang van een duurzaam netwerk. Daarom besteden onze professionals en ‘meedenkers’ (cliëntondersteuners Wmo en Participatie) hier speciale aandacht aan bij hun ondersteuning.
 3. Betrek mensen die zelf ervaring hebben
  Veel activiteiten worden samen met de doelgroep opgezet. Dat gebeurt via de seniorenverenigingen, de Zonnebloem, het jongerenwerk of het cultureel centrum (‘social kitchen’). De inzet van ervaringsdeskundigen neemt toe.
 4. Werk aan een duurzame aanpak
  De activiteiten zijn vaak meerjarig en goed geborgd binnen een lokale vereniging of maatschappelijke organisatie. De subsidies zijn gericht op een maatschappelijke meerwaarde.
 5. Monitoring en evaluatie
  Veel maatschappelijke activiteiten worden gerealiseerd met subsidie van de gemeente. We krijgen jaarverslagen en voeren gesprekken en krijgen zo een beeld van de resultaten. Via de Burgerpeilingen kunnen wij ook bepaalde effecten meten.

Deelnemende organisaties

Ambassadeur en inwoner van de gemeente Jan van der Velden heeft zich hard gemaakt en ingespannen voor de gemeente om  deel te nemen aan de coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Hij heeft een flink aantal partijen om zich heen verzameld en een koffietafel georganiseerd voor de doelgroep in maart 2020. Dit was de formele aftrap voor Eén tegen Eenzaamheid in gemeente Gilze en Rijen. De onderstaande organisaties waren vertegenwoordigd.

 • Stichting VIPvoorelkaar
 • Jumbo Hapers
 • Zonnebloem Rijen – Molenschot
 • Lokaal Steunpunt Mantelzorg
 • Seniorenvereniging Rijen
 • Stichting Met je Hart
 • Culturele centra Gilze en Rijen
 • Gemeente Gilze en Rijen

Daarna zijn er nog diverse activiteiten georganiseerd voor ontmoeting. Ook hebben we in 2020 meegedaan aan de Week tegen Eenzaamheid met een activiteitenprogramma om aandacht te geven aan het onderwerp. Op dit moment zijn we op zoek naar jongeren die net als Jan van der Velden  ambassadeur willen worden om andere jongeren aan te spreken over dit onderwerp.
In het najaar 2021 gaan we een activiteit organiseren in het kader van ontmoeting en nodigen we de lokale partners om zich aan te sluiten bij de coalitie Eén tegen Eenzaamheid.

Contact

www.vipvoorelkaar.nl

Contactpersoon: Danielle Ternatus

Telefoonnummer: 06-12615727

E-mail:  coördinator Stichting VIPvoorelkaar