Vervolgaanpak

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland te verminderen. Waar het programma zich in de vorige kabinetsperiode richtte op eenzaamheid onder ouderen, adresseert het in de vervolgaanpak 2022-2025 eenzaamheid algemeen. Voor de vervolgaanpak is deze kabinetsperiode €40 miljoen extra beschikbaar gemaakt.

“Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ons allemaal een basisbehoefte. We zijn een samenleving waar iedereen het verschil kan maken. Een klein gebaar kan een verschil maken. De urgentie van de opgave in de tijd waarin we nu leven is groot en wordt alleen maar groter. Daarom presenteer ik deze vervolgaanpak gericht op alle Nederlanders zodat we ons blijven inzetten voor mensen die dat nodig hebben. ”

Staatssecretaris Van Ooijen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen presenteert de vervolgaanpak op het Openingsevent van de Week tegen Eenzaamheid 28 september 2022 in Amare, Den Haag.

Voortbouwen

Om voort te kunnen bouwen op de resultaten uit de vorige programmaperiode werkt Eén tegen eenzaamheid langs drie actielijnen aan:

  1. Meer bewustwording in de samenleving over eenzaamheid;
  2. Meer maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid;
  3. In alle gemeenten een lokale aanpak tegen eenzaamheid.

Extra middelen

Met deze extra financiële middelen krijgen maatschappelijke initiatieven een impuls en worden gemeenten aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid te starten en langdurig voort te zetten. Ook investeert het kabinet in kennis. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma Eenzaamheid opgezet om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt. De publiekscampagne krijgt een vervolg.

Lees de vervolgaanpak 2022-2025 van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid (pdf)

voorkant programmaboekje een tegen eenzaamheid