SAMENWERKING

Handreiking en financiële ondersteuning voor museale zomerschool

Wil je als culturele instelling die samenwerkt met een kunstmuseum programmering aanbieden aan ouderen in bijvoorbeeld de zomerperiode? Omdat er dan mensen zijn die zich extra alleen kunnen voelen? Kunstmuseum Den Haag heeft een handreiking gemaakt hoe het dat in samenwerking met Haagse (zorg)partners aanpakt. En mocht je hiervoor ondersteuning willen aanvragen, dan kun je tot 14 maart 2023 terecht bij het Lang Leve Kunst Fonds.

Kunstmuseum Den Haag organiseert sinds 2021 een Zomerschool voor 70-plussers. In samenwerking met Haagse (zorg)partners nodigt het museum de ouderen uit voor verschillende creatieve en bovenal gezellige bijeenkomsten in het museum, ook dit jaar weer. De Kunstmuseum Zomerschool wordt mede mogelijk gemaakt door het Lang Leve Kunst Fonds.

Handreiking

Het Kunstmuseum schreef de handreiking naar aanleiding van geïnteresseerde reacties van andere kunst- en cultuurinstellingen, en op vriendelijke verzoek van het Lang Leve Kunst Fonds.

De handreiking is te gebruiken als inspiratie voor het opzetten van een eigen programma. Hoe bereik je bijvoorbeeld deze groep ouderen en wat bied je aan?

 Kunstmuseum Zomerschool

In Den Haag namen de afgelopen twee zomers (2021 en 2022) verschillende groepen Haagse ouderen vijf weken achtereen deel aan diverse workshops in het museum. De wekelijkse ontmoetingen zorgen voor verbinding, is de ervaring van het museum: er ontstaan vriendschappen, de ouderen tonen meer zelfredzaamheid om het museum te bezoeken en ze genieten zichtbaar van de kunst. Niet alleen de deelnemers, ook de museummedewerkers en vrijwilligers krijgen energie van de Zomerschool.

 Financiële ondersteuning

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunst- en cultuurparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Het Kunstmuseum concentreert zich in haar sociaal-maatschappelijk programma al op mensen die uit zichzelf de stap naar het museum niet wagen. De relatie met het Lang Leve Kunst Fonds was daarom snel gelegd.

Meer informatie

Je kunt de handreiking aanvragen bij Kunstmuseum Den Haag via een mail aan programma coördinator Jolanda van Zijl, jvanzijl@kunstmuseum.nl. Het aanvragen van financiering loopt via het algemene aanvraagformulier van het Lang Leve Kunst Fonds en heeft in dit kader een versnelde doorlooptijd. Vragen aan het Fonds over deze aanvraag? Mail info@langlevekunst.nl.

 Kunstmuseum Den Haag en het Lang Leve Kunst Fonds zijn beide deelnemer van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Bron foto: Kunstmuseum Den Haag, Zomerschool 2022