Publiek-private samenwerking

KPN Mooiste Contact Fonds

Maatschappelijke partners en KPN’ers verbinden mensen en samenleving.

”Als meer bedrijven zich zouden inzetten tegen eenzaamheid, kunnen we met elkaar echt het verschil maken.”

KPN & eenzaamheid

Via technologie zorgt KPN ervoor dat mensen met elkaar in contact komen. Ook voor mensen die weinig sociale contacten hebben, is dit belangrijk. Daar wil KPN dan ook iets aan bijdragen. Via het KPN Mooiste Contact Fonds richt KPN zich op alle groepen voor wie dit contact niet vanzelfsprekend is. Dit doen zij door samen te werken met publieke partners zoals bijvoorbeeld het Ouderenfonds, het Oranje Fonds en de KNVB. Met techniek, middelen en menskracht zorgt KPN ervoor dat ook deze kwetsbare groepen meer verbonden zijn met de samenleving.

Hoe werkt het?

 • Het KPN Mooiste Contact Fonds werkt altijd samen met maatschappelijke organisaties aan het tegengaan van eenzaamheid. De samenwerking gaan ze aan voor meerdere jaren.
 • Samen met de maatschappelijke partners worden projecten gekozen of speciaal ontwikkeld, gericht op het stimuleren of faciliteren van sociale contacten.
 • De projecten die in aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het moet gaan om een landelijk project
  • Het doel is ‘het bestrijden van eenzaamheid’
  • Samenwerking wordt aangegaan met maatschappelijke organisaties
  •  Er moet de mogelijkheid zijn om vrijwilligers (KPN’ers) in te zetten
 • Het Fonds werft de vrijwilligers onder het KPN-personeel. Medewerkers geven zelf aan wat ze graag willen doen en kunnen twee dagdelen per jaar in werktijd aan de slag gaan.

Tips

 • Betrek zoveel mogelijk medewerkers en maak hun inzet meetbaar. Bijvoorbeeld via KPI’s of medewerkers tevredenheidsonderzoek.
 • Overweeg om de maatschappelijke activiteiten onder te brengen in een onafhankelijke stichting met in- en externe bestuursleden, zoals het KPN Mooiste Contact Fonds. Dit draagt bij aan de authenticiteit van het programma en geeft het een eigen identiteit.
 • De bijdrage van jouw organisatie voor het maatschappelijke doel, moet in verhouding staan tot de grootte en/of omzet van de organisatie. Dus: heb je veel medewerkers in dienst, dan zorg je ervoor dat er een flink aantal van hen zich inzetten voor het goede doel.

Wat doen ze nog meer?

Voetbal

Samen met het Nationaal Ouderenfonds en de KNVB ondersteunt KPN Mooiste Contact Fonds voetbalclubs om Walking Voetbal te organiseren.

Rijksmuseum

Mensen voor wie sociaal contact niet vanzelfsprekend is, zijn diverse malen per jaar te gast in het Rijksmuseum. In totaal 250 KPN-vrijwilligers begeleiden hen tijdens de rondleidingen.

KlasseContact

Langdurig of chronisch ernstig zieke kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om op afstand verbonden te blijven met hun klasgenootjes en kunnen ook de lessen volgen.