Toolkit

Publiek-privaat samenwerken

Je komt vaak verder als je je krachten met andere organisaties bundelt. Zo kunnen bedrijven samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties en andersom. Met zo’n publiek-private samenwerking combineer je kennis, competenties en netwerk waardoor je maatschappelijke impact groter wordt.

Hoe doe je dit?

  • Kijk of je kunt samenwerken met partners uit de Nationale Coalitie, bijvoorbeeld met een maatschappelijk initiatief.
  • Om vanuit een lokale vestiging of organisatie samen te werken kan je contact opnemen met het aanspreekpunt voor de lokale aanpak eenzaamheid van de gemeente.

Voorbeelden

KPN: Maatschappelijke partners en KPN’ers verbinden mensen en samenleving

Nodig

  • Samenwerkingsbereidheid
  • Creativiteit
  • Vertrouwen op kennis en kunde van de partner

Voordeel

Je bundelt je krachten met die van een ander waardoor er meerwaarde ontstaat.

Tips

  • Zoek een partner die aanvullend is op je eigen expertise.
  • Zoek je samenwerking met een gemeente? Neem dan in eerste instantie contact op met de trekker van de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Deze werkt vaak bij de afdeling sociaal domein.