Eenzaamheid signaleren

PostNL

Post- en pakketbezorgers signaleren eenzaamheid onder bewoners.

“Eenzaamheid is een groot maatschappelijk vraagstuk. Door het kleiner en praktischer te maken, zorg je ervoor dat je medewerkers er echt iets mee kunnen.”

PostNL & eenzaamheid

PostNL bezorgt post en pakketten en is de schakel tussen verzenders en ontvangers. Zo’n 33.500 medewerkers zorgen op deze manier elke dag voor bijzondere momenten.

De bezorgers zien veel in de wijk waar zij de post en pakketten bezorgen en signaleren soms eenzaamheid. Maar constateren ook wanneer het niet helemaal goed gaat met iemand. PostNL wil mensen een steuntje in de rug bieden en werken aan meer verbinding in de samenleving. Via het Bijzondere Momenten Fonds van het bedrijf koppelt PostNL hier concrete acties aan.

Hoe werkt het?

 • Bezorgers van PostNL vertelden dat zij zich zorgen maken over een aantal mensen waar zij post bezorgen. Ze wisten niet waar zij met dit signaal naartoe moesten. Er is contact gezocht met een lokale welzijnsorganisatie voor advies en samenwerking.
 • Het PostNL Bijzondere Momenten Fonds is een samenwerking gestart met de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Met als doel: het doorgeven van signalen van bezorgers aan welzijnsorganisaties.
 • Dit leidde tot de volgende stappen:
  • De post- en pakketbezorgers kunnen een ‘niet-pluisgevoel’ hebben bij een bepaald adres.
  • Hij/zij geeft een postcode en huisnummer door via de ‘ik maak me zorgen’ app van PostNL.
  • Het bericht komt anoniem binnen bij de lokale welzijnsorganisatie, waar afspraken mee zijn gemaakt.
  • De welzijnswerker bepaalt of er actie nodig is en gaat er al dan niet mee aan de slag, bijvoorbeeld om langs te gaan en te vragen hoe het gaat.
  • De gegevens over de melding worden verwijderd.
 • Het is heel eenvoudig om signalen door te geven in de app en het signaleren gaat op vrijwillige basis.
 • Medewerkers die meer informatie willen over hoe je eenzaamheid kunt signaleren volgen hierover een e-learning.
 • Ervaringen van de post- en pakketbezorgers met het signaleren worden gedeeld met collega’s.
 • PostNL Bijzondere Momenten Fonds ontwikkelt het initiatief ondertussen verder en realiseert het in meer gemeenten samen met het sociaal werk.

Tips  

 • Eenzaamheid is een lastig begrip en soms moeilijk te herkennen. Je kunt ervoor kiezen om de term ‘niet-pluisgevoel’ te gebruiken. Dat is voor veel mensen een begrip dat de lading beter dekt.
 • Practice what you preach: zorg dat het onderwerp eenzaamheid of niet-pluisgevoel ook bespreekbaar is binnen de eigen organisatie. Zo biedt PostNL bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk aan voor collega’s met wie het niet zo goed gaat.
 • Maatschappelijke initiatieven moeten goed bij de organisatie passen. Zo komen de PostNL-bezorgers elke dag in iedere straat en kijken om naar bewoners. Dat zit in het DNA en dus is het logisch dat zij bijdragen aan het signaleren van eenzaamheid.

Wat doen ze nog meer?

Grote kerstkaartenactie

De tijd rondom kerst is samen met veel ouderen een extra moeilijke periode. Daarom bezorgt PostNL voor het Ouderenfonds honderdduizenden kerstkaarten die zijn ingekleurd door kinderen op basisscholen.

Buurthuiskamers Leger des Heils

PostNL plaatst pakketautomaten bij de buurthuiskamers van het Leger des Heils. Buurtbewoners raken zo meer bekend met de buurthuiskamers. Voor elk pakket dat bij de automaat wordt afgehaald, doneert het PostNL Bijzondere Momenten Fonds een vergoeding. Van dat geld biedt de buurthuiskamer de bezoekers een kopje koffie aan.