Initiatief in Haarlem, Noord-Holland

Burenhulp Haarlem

Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het spreekwoord. Buren met wie je een praatje kunt maken of op wie je kunt rekenen als het nodig is, maken het dagelijks leven dan ook een stuk aangenamer. Maar burenhulp is niet meer altijd zo vanzelfsprekend. Reden voor Burenhulp Haarlem om de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven in te blazen.

‘Ik heb altijd veel contact gehad met mijn buren, dat is mijn aard’, vertelt Camilla Waelen, actief bij Burenhulp Haarlem. ‘Maar er zijn ook mensen die van nature minder snel contact met hun buren zoeken. Daardoor zijn ze mogelijk eenzaam of is het niet zichtbaar voor de anderen dat ze hulp nodig hebben.’

Eenzaamheid signaleren

Burenhulp Haarlem is een uniek project dat in een aantal wijken actief is. De bedoeling is om de ouderwetse Burenhulp weer nieuw leven in te blazen. Dit initiatief is in 2013 door bewoners gestart in de wijk Bosch en Vaart. Het doel is in de straat meer naar elkaar om te kijken, aandacht te besteden aan elkaar, elkaar te helpen en de weg te wijzen als dat nodig is, problemen en eenzaamheid te signaleren en meer “samen voor elkaar” te zorgen.

Elkaar weer groeten

Camilla is de contactpersoon voor Burenhulp Haarlem in haar eigen straat in de Koninginnebuurt: ‘Als contactpersoon weet ik wie er in onze straat wonen en wie waar behoefte aan heeft. We stimuleren dat bewoners elkaar weer gaan groeten, elkaar leren kennen en iets voor elkaar doen als dat nodig is.’

De Koninginnebuurt is een buurt met veel grote huizen. Camilla is contactpersoon voor een klein stukje in de wijk met drie grote appartementsgebouwen. Dat zijn ongeveer 90 huisnummers. De straat is opgedeeld en een andere contactpersoon neemt weer een ander stukje voor zijn rekening. Met het burennetwerk proberen wij die contacten per stukje van de straat te verbeteren.’

Koffiedrinken in binnentuin

Er zijn meer dan 14 netwerken Burenhulp actief in Haarlem Zuid-West, Noord, Oost en Schalkwijk. In elke straat is of zoeken we een contactpersoon. In elke wijk die meedoet is een coördinator of aanspreekpunt die in de wijk bijeenkomsten organiseert met de contactpersonen. In de straten stimuleren wij activiteiten bijvoorbeeld een gezellige borrel of gezamenlijk de geveltuintjes opknappen.

‘Een leuke laagdrempelige manier is in de gezamenlijke tuin werken en daarna samen koffiedrinken’, vertelt Camilla. ‘Ik doe een briefje in de bus en nodig mensen uit om te komen helpen en aan hen die dat niet kunnen vragen wij koffie en iets lekkers mee te nemen. Het onderlinge contact ontstaat dan meestal vanzelf. Vaak zie ik mensen aansluiten die zich niet vaak op straat laten zien.’

Integreren in maatschappij

Tijdens zo’n bijeenkomst hoort Camilla bijvoorbeeld dat iemand slecht ter been is. ‘Dan bied ik aan om iemand de volgende keer bijvoorbeeld even op te halen. Of af en toe een boodschap voor die persoon te doen. Het leven is een stuk aangenamer als je weet wie je buren zijn en je elkaar kunt helpen met kleine dingen. En als je op iemand kunt rekenen als het nodig is.’

‘Er zijn veel straten waar niet of nauwelijks burenhulp bestaat’, vult projectleider Margo van den Berg aan. ‘Daarom is Camilla zo’n mooi voorbeeld van iemand die dat altijd al heeft gedaan en voor wie dat heel normaal is. Burenhulp Haarlem wil die straten en wijken waar burencontact niet automatisch tot stand komt ook erbij betrekken. Zo kunnen we burennetwerken breder in de maatschappij integreren.’

Zinvolle bijdrage

‘Buurtbewoners reageren in de regel heel positief op onze initiatieven’, zegt Camilla. ‘De meeste mensen vinden het fijn om meer contact met hun buren te hebben en elkaar te helpen, dat geeft hen ook een goed gevoel. Bij oudere mensen speelt vaak het gevoel dat ze geen zinvolle bijdrage meer leveren aan de maatschappij. Dan vraag ik hen bijvoorbeeld om een taart te bakken. Wat je doet hoeft niet groots te zijn, het begint al met elkaar gedag te zeggen.’

Uit het project Burenhulp Haarlem komt het Kookboek Burenhulp  voort. Wie mee wil doen, kan het Kookboek Burenhulp gebruiken. Het kookboek biedt veel voorbeelden en praktische ideeën om ervoor te zorgen dat er meer contact komt in een straat, dat buren elkaar weer leren kennen.

Burenhulp werkt samen met professionele initiatieven zoals Sociaal Wijk Teams, BUUV, Buurtblik, Buurbloemetje en Netwerk Kwetsbare Ouderen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op Burenhulp Haarlem

Foto: Chris Hoefsmit