Initiatief in Leeuwarden, Friesland

Friese ouderen ‘boulen’ nabij De Swannepôle

De Swannepôle is een nieuwe Friese natuur-ontmoetingsplek waar jonge en oudere mensen uit twee Friese dorpen elkaar treffen. Omdat de oudere dorpsbewoners daar behoefte aan hadden, is er vlakbij ook een jeu de boules-baan aangelegd. “Je moet mensen uit hun dagelijkse sleur halen.”

‘Je zegt “Swannepôle”, met een lange “o” aan het eind,’ legt Jan-Frits Nauta met een noord-Nederlands accent uit. Nauta maakt deel uit van een projectgroep van Dorpsbelang De Twa Doarpen, dat de twee Friese dorpen Britswert en Wiuwert met elkaar verbindt. De vereniging zag dat er behoefte was aan een ontmoetingsplek tussen de twee dorpen, en speelde hierop in met de aanleg van De Swannepôle: een grasveld met picknickbanken en voor de kinderen klimboomstammen op verschillende hoogtes, speeltoestellen en een panna kooi. Ook staat er een bijenhotel.

Zomeractiviteit

De Swannepole is een succes, vertelt Nauta. Britswert en Wiuwert liggen in de minst dichtbevolkte regio van Friesland, maar toch wordt er veel gebruik gemaakt van de natuur-ontmoetingsplek. Jong en oud komen hier met elkaar in aanraking. Toch is het vooral de jeugd, en ouders met kleine kinderen, die er naartoe komen. ‘Ouderen gaven aan dat ze graag een jeu de boules-baan wilden. Dus die hebben we iets verderop aangelegd,’ vertelt Nauta. ‘Niet op de Swannepôle zelf want daar is geen sportkantine.’
Sinds ze begin dit jaar startte, heeft de jeu de boules-vereniging al dertig leden. ‘Iedere week komen we een dag bij elkaar, een keer ’s middags en een keer ’s avonds. Per keer komen er gemiddeld zo’n twintig leden,’ aldus Nauta. Het initiatief werd geboren als tegenhanger van de winteractiviteiten die voor ouderen worden georganiseerd. ‘In de winter staat er een keer per maand een activiteit op touw voor de ouderen: er komt een spreker vertellen over ouderenzorg, we hebben een spelmiddag of gaan iets bijzonders bekijken. Een museum of tentoonstelling. We zijn ook een keer naar Radio Friesland geweest. Dat is leuk, maar mensen hadden behoefte om ook in de zomer iets te doen.’

Plezier

In dorpen als Wiuwert of Birtswert is de gemeenschap hecht, vertelt Nauta. ‘Er is een sterke gemeenschapszin. Dat is hier anders dan in grotere plaatsen. Als iemands partner wegvalt, doordat die bijvoorbeeld in een verzorgingshuis terecht komt, zullen er altijd mensen zijn die de achtergeblevene opvangen.’ De jeu de boules-baan is dan ook niet bedoeld om eenzame mensen op te vangen, maar ‘gewoon om plezier met elkaar te hebben.’ Ook is de vereniging een voordeel voor nieuwe mensen in het dorp. ‘De vereniging helpt hen om nieuwe mensen te leren kennen.’
De leden van de jeu de boules-vereniging zijn over het initiatief ‘alleen maar positief’, vertelt Nauta. ‘Over het contactmoment een keer per week, waarbij ze tussen het ‘boulen’ door koffie drinken, of na afloop nog even een biertje nemen in de kantine. Er wordt veel gelachen, er worden nieuwtjes uitgewisseld.’ Het bestuur regelt niet alleen alle zaken, maar vormt bijvoorbeeld ook de teams, meestal in paren. ‘Ze maken iedere week andere samenstellingen, zodat iedereen een keer met elkaar speelt.’

Zetje

Als de jeu de boules-baan zou verdwijnen, zouden de oudere mensen uit de dorpen deze erg missen, denkt Nauta. ‘Mensen hebben behoefte aan activiteiten, maar het is lastig voor ze om die zelf te organiseren. Daar heeft de leeftijd mee te maken: het hoeft voor veel mensen allemaal niet meer zo. Ze moeten echter wel even uit hun dagelijkse sleur komen. Tijdens de jeu de boules hebben ze contact met elkaar, kunnen ze aan het einde van de dag zeggen “Ik heb met die en die gesproken”.
Het mooie van een initiatief als De Swannepôle en de jeu de boules-baan, vindt Nauta, ‘is dat het helemaal niet veel hoeft te kosten, maar dat wel je een hoop lol met elkaar hebt. Zo lang er mensen iets willen en kunnen organiseren, slaagt er veel.’

Bron: De nieuwe praktijk