Initiatief in Ede, Gelderland

Leren over eenzaamheid

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wil met de nieuwe Masterclass Eenzaamheid professionals handvatten bieden. Niet het oplossen van eenzaamheid staat centraal, maar het zoeken naar waar zingeving kracht kan geven om met de eenzaamheid om te gaan.

 De Masterclass Eenzaamheid is een 5-daagse cursus voor professionals in een mensgericht beroep die concreet en praktisch het verschil willen maken voor eenzame mensen. Je leert eenzaamheid herkennen, wat de gevolgen van eenzaamheid zijn en hoe je kunt helpen patronen te doorbreken. Daarbij staat niet het oplossen centraal, maar ‘het zoeken naar waar zingeving kracht kan geven om met de eenzaamheid om te gaan’. Dit is wat betreft hogeschoolhoofddocent van de CHE Arnolt Stijf het missende puzzelstukje om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Ook viel hem op dat er bij de landelijke campagne van Eén tegen eenzaamheid nauwelijks onderwijsinstituten waren aangesloten: “Dit vond ik een gemiste kans, omdat we als hbo-opleiding jaarlijks duizenden studenten opleiden die daarna het werkveld ingaan.”

Het leven leefbaarder maken 

CHE is deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Als hogeschool met een christelijke identiteit wil het CHE aanhaken bij thema’s als eenzaamheid. Arnolt: “De focus ligt hierbij meestal op de oplossing. Maar eenzaamheid is ook gewoon iets wat ieder mens vroeg of laat als gevoel overkomt. De handreikingen zijn mooi, maar existentiële vragen blijven daardoor onbeantwoord. Hoe komt het dat iemand zich eenzaam voelt? Dit kan door van alles komen, zoals verlies, maar dat kun je niet altijd oplossen. Daarom willen wij het verschil maken door aandacht te geven aan de diepere lagen van waarom mensen zich in de steek gelaten voelen en hen het hoofd bieden, zodat het leven leefbaarder wordt.”

Wij geven aandacht aan de diepere lagen van waarom mensen zich in de steek gelaten voelen en hen het hoofd bieden, zodat het leven leefbaarder wordt.

 Doelgroep Masterclass

 De masterclass is bedoeld voor mensen met minimaal drie jaar ervaring als hbo-professioneel in welzijn, zorg, praktijkondersteuner huisarts, pastoraat of geestelijke verzorger. Maar wat Arnolt betreft wordt de opleiding veel breder ingezet: “De cursus is door docenten van de Opleiding Theologie en Social Work vormgegeven. Daarom worden nu de beroepen genoemd die daarop aansluiten. Maar ik zie ook kansen daarbuiten, wij willen geen doelgroep uitsluiten.’’ Aan de cursus deden mensen met allerlei beroepsachtergronden mee, zoals medewerkers van het Leger Des Heils, een gemeentepredikant, raadslid van een politieke partij en welzijnswerkers uit onder andere de ouderenzorg. Arnolt vervolgt: “Ook lijkt het mij interessant voor professionals uit de wijkzorg en ICT-omgeving; zij weten meestal goed wat er op de werkvloer speelt. Het gaat om de impact die iemand vanuit zijn eigen professionele omgeving kan maken. Op welke manier dan ook.’’

In de praktijk

De eerste lichting heeft de Masterclass in januari afgerond. Arnolt vertelt hoe de cursisten de toegereikte handvatten nu in de praktijk toepassen: “Bij degene die in de ouderenzorg werkt, valt op dat ook mantelzorgers eenzaamheid ervaren. Met bijeenkomsten en trainingen wil zij die groep bij elkaar brengen om lief en leed te kunnen delen en het isolement te doorbreken.’’ Maar ook onderling leren professionals van elkaar: “De gemeenteambtenaar die meedeed, houdt zich bezig met huisvesting. Als we naar de huidige woonplannen kijken, wordt er vaak gekozen op leeftijdscategorie. Maar de medewerkers van het Leger Des Heils gaven aan dat er juist over generaties heen gebouwd zou moeten worden, zodat zowel jonge als oudere gezinnen naast elkaar komen te wonen. Hierdoor ontstaat meer sociale cohesie. Dit gaf een mooi inzicht en aanleiding om intergenerationeel bouwen op de agenda te zetten.’’

Meer informatie

Ben je als professional benieuwd geworden naar hoe jij een steentje kunt bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid en wil je de opleiding volgen? Kijk voor meer informatie over de Masterclass Eenzaamheid op de website van de CHE. Aan de masterclass zijn kosten verbonden.