Utrecht

“Een groeiend aantal organisaties heeft structureel aandacht voor eenzaamheid”

Ester Vlaming is coördinator van het netwerk Utrecht Omarmt, de lokale coalitie waarin meer dan 80 organisaties en bedrijven de handen ineenslaan om eenzaamheid in Utrecht te verminderen. Wat is de waarde van haar werk voor de lokale coalitie?

  • Ester is in dienst bij de organisatie Handjehelpen. Vanuit die functie is ze voor het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) in opdracht van de gemeente Utrecht coördinator van Utrecht Omarmt. Daarnaast werkt ze als ambassadeur Informele Zorg voor het NIZU in de Utrechtse wijk Binnenstad.

Ester VlamingOver de lokale coalitie: wat doet Utrecht Omarmt?

We willen eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken, want het is een gevoel dat iedereen in meer of mindere mate wel eens heeft ervaren. Als eenzaamheidsgevoelens aanhouden en het een probleem wordt, willen we ondersteuning bieden. Op de website van Utrecht Omarmt staan ervaringsverhalen van bewoners en professionals over situaties waarin zij te maken hebben gehad met eenzaamheid en hoe zij hier mee om zijn gegaan. Door vraagstukken samen op te pakken en ervaringen te delen, vergroten we de kennis over manieren waarop je wat aan eenzaamheid kunt doen en inspireren we elkaar.

Heb je het idee dat het netwerk Utrecht Omarmt impact heeft in Utrecht? Waar merk je dat aan?

Het netwerk Utrecht Omarmt is in 2019 ontstaan en werd gefaciliteerd door de gemeente Utrecht. Sinds mei 2021 is de coördinatie ondergebracht bij het NIZU. Steeds meer organisaties en initiatieven sluiten zich aan bij het netwerk. In hoeverre dat invloed heeft op de mate waarin inwoners van Utrecht eenzaamheid ervaren valt lastig te meten, maar er is wel een groeiend aantal mensen en organisaties dat structureel aandacht voor eenzaamheid heeft en daar actie op onderneemt.

Wat doe je precies als netwerkcoördinator voor Utrecht Omarmt?

Ik onderhoud contact met partijen uit het netwerk en breng samenwerkingen tussen organisaties tot stand. De KLM wilde bijvoorbeeld ook in Utrecht re-integrerend cabinepersoneel koppelen aan ouderen die zich eenzaam voelen. Ik heb hen gekoppeld aan een woonzorgcentrum en de eerste re-integranten zijn begonnen en die samenwerking heeft veel potentie. Er zijn verschillende bijeenkomsten en trainingen over eenzaamheid om inspiratie op te doen, ervaringen uit te wisselen en de kennis te vergroten over wat werkt. Samen met de kerngroep van Utrecht Omarmt en de gemeente Utrecht bepaal ik de richting van het netwerk en worden er thema’s en signalen geagendeerd. Daarnaast houd ik het netwerk op de hoogte van ontwikkelingen en mooie initiatieven uit het netwerk via de website, LinkedIn-pagina en nieuwsbrief van Utrecht Omarmt. En tijdens de afgelopen Week tegen Eenzaamheid heb ik bijvoorbeeld een overzicht gemaakt van activiteiten die door verschillende organisaties in heel de stad georganiseerd worden.

Wat is de waarde ervan voor het netwerk?

Coördinatie van Utrecht Omarmt helpt om het netwerk verder te ontwikkelen en levendig te houden. Uit het contact met netwerkpartners komt naar voren hoe zij bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid en op welke thema’s meer aandacht en samenwerking nodig is. Dat neem ik mee in de programmering voor Utrecht Omarmt, zodat we weer een stap verder komen. Alles met als doel om eenzaamheid in Utrecht te verminderen, of verlichten. De kracht zit in het netwerk, in de partijen die allemaal nét iets meer of anders doen rondom eenzaamheid. Mijn rol is dit te faciliteren en te inspireren.

Uit het contact met netwerkpartners komt naar voren hoe zij bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid en op welke thema’s meer aandacht en samenwerking nodig is. Dat neem ik mee in de programmering voor Utrecht Omarmt, zodat we weer een stap verder komen.

Wat is de link tussen het netwerk Utrecht Omarmt en het NIZU?

Informele zorg-organisaties en -initiatieven doen veel voor mensen die (mogelijk) eenzaam zijn, dus hebben een grote rol in het netwerk. Hier vanuit heeft het NIZU in 2018  in kaart gebracht welke uitdagingen er liggen rondom het thema eenzaamheid in Utrecht en welke rol de netwerkpartners daarin zouden kunnen spelen. Veel NIZU-netwerkpartners krijgen in hun werk met eenzaamheid te maken, bijvoorbeeld via diverse maatjesprojecten. De kennis en ervaring die het informele netwerk met dit thema heeft opgedaan, wordt ingezet, zodat beide netwerken elkaar versterken.

Wat houdt jouw werk als ambassadeur informele zorg in?

Als ambassadeur IZ sluit ik aan bij verschillende overleggen in de wijk. Zo zijn er overleggen die gaan over jeugd, (digi)taal of ouderen en heb ik contact met een actieve bewonersgroep. Verder sluit ik aan bij casuïstiek-overleggen van het buurtteam. Op al die plekken vertegenwoordig ik de informele zorg en maak ik de verbinding tussen zorgprofessionals en vrijwilligersorganisaties en initiatieven. Op dit moment ben ik ook samen met DOCK bezig om een wijksafari voor zorgprofessionals te organiseren. De wijksafari voert onder andere langs buurthuizen, zodat de professionals meer beeld krijgen van activiteiten waar ze naar kunnen doorverwijzen. Via zorgprofessionals en mijn collega’s bij Handjehelpen hoor ik over verschillende vormen van eenzaamheid en hoe groot de impact kan zijn voor bewoners. Die input en signalen neem ik weer mee in mijn functie als netwerkcoördinator voor Utrecht Omarmt.

Ik vind het leuk om een rol te kunnen spelen bij het tot stand brengen van verbindingen.

Wat maakt dat jij elke dag met plezier aan de slag gaat voor het NIZU en voor het Netwerk Utrecht Omarmt?

Ik wil graag Utrecht een mooiere stad maken en impact maken op het leven van inwoners, zodat ze zo goed mogelijk ondersteund worden. Het is afwisselend werk en mijn rol als netwerkcoördinator voor Utrecht Omarmt biedt de kans om te focussen op het thema eenzaamheid en me daarin te verdiepen. Ik vind het leuk om een rol te kunnen spelen bij het tot stand brengen van verbindingen. Het is mooi om te zien hoe mensen met verschillende achtergronden elkaar weten te vinden om vervolgens samen te werken om iets te betekenen voor de bewoners van onze stad. In beide functies ervaar ik een bepaalde vrijheid om de duizend ideeën die ik heb over hoe we verder kunnen bouwen aan het informele netwerk en de samenwerking in de stad verder vorm te geven.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘In gesprek met Ester Vlaming’ op Nizu.nl. Foto: Rozemarijn Raaijmakers.