Eén tegen eenzaamheid

Podcasts: zo voorkomen en verminderen gemeenten eenzaamheid

De podcast Eén tegen eenzaamheid inspireert en reikt goede voorbeelden aan voor iedereen die werkt aan het sociaal domein. Zit er een onderwerp bij voor jou?

De podcast-serie

De podcasts zijn opgenomen in 2021 en 2022. Luister de podcasts op je favoriete podcast-platform! Zoek op ‘Een tegen eenzaamheid’ of kijk bijvoorbeeld bij Spotify, Springcast of Apple.

Sport en bewegen als middel tegen eenzaamheid

Sport en beweging is gezond. En niet alleen dat, het kan ook een geweldige rol spelen in de aanpak van eenzaamheid. Op een sportmiddag voor ouderen in Schijndel vertellen Johan Annema (Oldstars van het Nationaal Ouderenfonds) en lokale initiatiefnemer Wim hoe dat werkt. Namens gemeente Den Bosch licht Marga de Leeuw toe waarom gemeente Den Bosch sport belangrijk vindt.

Bijzondere samenwerking tussen sociaal domein en kunst & cultuur

Gemeente Waalwijk en Het Zuidelijk Toneel werken samen in een bijzonder project: de theatervoorstelling ‘Nacht in Waalwijk’. In deze podcast vertellen Suzanne Spoelman (Waalwijk) en Femme van de Berg (Het Zuidelijk Toneel) over de voorstelling en wat die bijdraagt aan de lokale aanpak van eenzaamheid. SCP-onderzoeker Crétien van Campen legt uit hoe de inzet van kunst & cultuur eenzaamheid tegengaat.

Fysiek domein: onverwachte kansen

De gebouwde omgeving biedt mooie en onverwachte kansen om mensen in contact te brengen. Lector Rick Kwekkeboom (Hogeschool van Amsterdam) neemt je mee in waar die kansen liggen. Daarnaast komen initiatieven van de Zorgsaam Wonen Award 2021 aan het woord.

Specifieke aanpak eenzaamheid onder ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond

Meryam Sumer is sociaal werker bij Wijkracht Hengelo. Ze  organiseert ontmoetingsbijeenkomsten ‘op maat’ voor ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Samen met Hanan Nhass (Movisie) en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (NOOM) vertelt wat werkt om eenzaamheid te verminderen onder specifiek deze ouderen.

Onmisbaar: data

Wat is het nut – of beter gezegd: de noodzaak – van monitoring en data in de lokale aanpak van eenzaamheid? Wetenschapper Eric Schoenmakers deelt zijn kennis over wát je kunt monitoren. Chanine Wessels ging aan de slag met een monitor in de gemeente Dronten en Ivo Leijten begeleidt voor het ministerie van VWS de benchmark lokale aanpak van eenzaamheid.

Goed samenwerken tegen eenzaamheid vraagt iets

Veel mensen en organisaties kunnen een rol spelen in de lokale aanpak van eenzaamheid. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking goed is? Procesbegeleider Manon de Caluwé (Common Eye), wethouder Dennis Bouwman (Midden-Drenthe) en beleidsregisseur Jacqueline Smak Gregoor (Katwijk) over ‘eigenaarschap’ voelen.

Eenzaamheid onder jongeren

In deze podcast bespreken we hoe je als gemeente iets doet voor jongeren die zich eenzaam voelen en heel belangrijk: hoe je deze jongeren bereikt. Maaike Verhagen is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds begin dit jaar lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. Wendy Kakebeeke is directeur bij Young Impact, een organisatie die jongeren motiveert zelf iets voor een ander te doen. Ilona Hendriks werkt als jongerenwerker in Veldhoven met het programma Join Us.