Monitoring

Vragenlijst jaarlijkse benchmark staat open

Met de jaarlijkse Benchmark Eén tegen eenzaamheid monitoren het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gemeenten de lokale aanpak van eenzaamheid. Na het invullen van het benchmarkonderzoek ontvangt je gemeente een eigen eenzaamheidsmonitor. Dit jaar is de benchmark vernieuwd.

De benchmark brengt jouw inzet tegen eenzaamheid overzichtelijk in kaart, aangevuld met eenzaamheidscijfers op wijkniveau. In de monitor kun je jouw gegevens vergelijken met het stedelijke, provinciale en landelijke beeld. De monitor geeft een basis om, desgewenst samen met een Eén tegen eenzaamheid-adviseur, het toekomstige eenzaamheidsbeleid verder uit te stippelen.

Neem deel via benchmarkeentegeneenzaamheid.nl

Eigen eenzaamheidsmonitor

Met de benchmark maak je een eigen eenzaamheidsmonitor in een vernieuwde website. Handig daarbij is de kant-en-klare factsheet, waarin de resultaten van jouw gemeente worden samengevat.

Vul in t/m 7 oktober

Het onderzoek start op 1 september en de vragenlijst staat open tot en met 7 oktober. Resultaten kunnen tussentijds worden opgeslagen. Op 1 december ontvang je de resultaten. De specifieke gegevens van jouw gemeente zijn enkel voor jouw gemeente en het ministerie van VWS beschikbaar. Alleen geaggregeerde cijfers worden publiek beschikbaar gemaakt in de landelijke rapportage.

15 minuten

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het lokale eenzaamheidsbeleid moedigt het ministerie van VWS elke gemeente aan om deel te nemen aan de benchmark. Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 15 minuten, afhankelijk of je alle gegevens paraat hebt. Op 1 september krijgen gemeentelijke contactpersonen een uitnodiging om de benchmark in te vullen.

Ben je contactpersoon voor je gemeente voor het programma Eén tegen eenzaamheid en geen mail gehad? Neem dan contact op met eentegeneenzaamheid@significant.nl.

Over de benchmark

De benchmark Eén tegen eenzaamheid wordt sinds 2019 door het ministerie van VWS aangeboden aan gemeenten die deelnemen aan het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Uitvoering is in handen van het bureau Significant. De vragenlijst staat hier. Geen inloggegevens? Mail Significant. Je vindt de landelijke rapportages van de afgelopen jaren hier.